– Jeg er lettet over at Spesialenheten har henlagt sakene rettet mot våre medarbeidere som intet straffbart bevist. Det er imidlertid beklagelig at distriktet på det tidspunktet ikke hadde tilfredsstillende rutiner for behandling av anmodninger om utlevering av registeropplysninger. Vi satte derfor umiddelbart i gang et arbeid med å forbedre våre rutiner og retningslinjer for å hindre tilsvarende feil, sier politimester Ida Melbo Øystese i en pressemelding.

Det var i desember 2021 at politiet rustestet den gravide kvinnen, etter at kommunen hadde fattet tvangsvedtak i saken. Dette skjedde etter at kvinnen hadde kommet med ytringer om rus og ruspolitikk i sosiale medier, informasjon kommunen fikk fra politiet, skrev VG i februar.

Annonse

Juridisk rådgiver

Informasjonen var dels lagret som etterretningsinformasjon, og Spesialenheten for politisaker har kommet fram til at delingen var ulovlig. De har gjort et foreløpig påtalevedtak om foretaksstraff på 80.000 kroner for grov uaktsom tjenestefeil.

I februar ble også saken mot de to politibetjentene som var involvert, henlagt fordi det ikke var bevist noe straffbart forhold.