Tirsdag og onsdag i neste uke arrangeres den aller første Lovkonferansen på juridisk fakultet i Oslo. Ifølge programmet skal konferansen drøfte styrker og svakheter ved måten vi lovgir på, sette lovspråket under lupen, og drøfte digitaliseringens betydning for lovgiving, forvaltning og språk.

Primus motor er førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, som i fjor ble ansatt med klarspråk som arbeidsfelt. Nordrum har lang erfaring blant annet fra lovavdelingen, og skal ved åpningen av konferansen holde et foredrag om «Lovgivning og lovspråk i det 21. århundre».

Ønsker biennal

Nordrum forteller at de ønsker at denne konferansen skal arrangeres annethvert år, og håpet er at deltakerne skal ta stafettpinnen videre og arrangere kurs og seminarer lokalt.

– Responsen har vært overveldende. Inkludert bidragsytere er det nå 443 påmeldte. 14 av 15 departementer er representert. Over 20 direktorater og tilsyn. 5 universiteter. Det er også deltakere fra Stortinget, kommuner, politi, advokatfirmaer, forlag, interesse- og arbeidstakerorganisasjon m.m. I tillegg kommer deltakere fra den svenske riksdagen og det svenske språkrådet og fra den islandske statsministerens kontor, sier Nordrum.

Måtte utvide

På grunn av den store pågangen har de måttet ta i bruk Universitetsaulaen, i tillegg til Gamle Festsal.

Ifølge kommunikasjonssjef Steinar Hafto Myhre blir dette en av de største nasjonale konferansene fakultetet har arrangert. Alle plenumssesjonene og parallellsesjonene vil dessuten bli strømmet, slik at man kan følge den fra andre universiteter eller arbeidsplasser.

– Det er på tide at vi tar på alvor at lovgivning er viktig, at klart offentlig språk er viktig og at digitalisering innebærer en fantastisk mulighet og samtidig store utfordringer for lovgivningen, jussen og juristene. Vi gir med denne konferansen en anledning til praktikere og akademikere til å samles i en nasjonal dugnad for å løse utfordringene vi står overfor, sier Nordrum.

Fortsatt plasser

I programmet omtales konferansen om «det verkelege startskotet for fakultetet si satsing på klarspråk og lovgivingslære.»

Registreringen starter i aulaen klokken 09 tirsdag 4. juni, før statssekretær Paul Chaffey åpner konferansen klokken 0930. Påmeldingsfristen utløp for flere uker siden, men ifølge arrangørene er det fortsatt plasser igjen til plenumsesjonene i aulaen.

Påmelding skjer via konferansens nettside