I tingretten ble mannen før sommeren dømt til seks måneders fengsel, hvorav 90 dager betinget. Dette til tross for at påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om at hele straffen skulle gjøres betinget, som følge av den ekstremt lange liggetiden.

Nå har Borgarting lagmannsrett endret straffen, slik at alle de seks månedene gjøres betinget. Det skjedde etter at påtalemyndigheten støttet forsvarers anke.

Annonse

Vi søker 1-2 advokater / advokatfullmektiger

– Prisverdig opprydding

Bakgrunnen for saken var at mannen sommeren 2019 ble pågrepet med mer enn 1000 filer med overgrepsmateriale på sin PC. 791 av filene var filmer, med en samlet varighet på nesten 100 timer. Til tross for gjentatte purringer fra forsvarer Ketil Magnus Berg, ble tilståelsessaken liggende ubehandlet i to og et halvt år.

Samlet saksbehandlingstid ble dermed ganske nøyaktig tre år.

– Påtalemyndigheten fortjener honnør for til slutt å lande saken på ryddig måte. Påtale ba om fullt ut betinget straff da saken ble behandlet i tingretten, og statsadvokaten støttet domfeltes anke om betinget dom etter at tingretten gikk over påstand. Det er prisverdig at lagmannsretten kontant rydder opp i denne saken, sier Berg.

Han opplyser at han fra første stund opplyste at klienten slet tungt psykisk, og derfor hadde behov for en en rask avklaring.

– Ventetiden har vært svært tung, men nå kan han endelig sette punktum. Min klient tilsto umiddelbart, men måtte likevel vente over 1000 dager før saken kom opp i tingretten. Det er klart at med en slik ubegripelig liggetid er det uaktuelt å sette siktede i fengsel. Det er heldigvis sjelden at en sak støver ned så lenge før den sendes til retten, sier Berg.

«Saksbehandlingstiden utgjør et alvorlig brudd på siktedes rett til pådømmelse av saken innen rimelig tid», skriver Borgarting i avgjørelsen.

Beklaget

Fungerende leder for påtale spesialfag, Ole Jacob Garder, beklaget før sommeren lange saksbehandlingstiden overfor Drammens Tidende..

– Det uheldige i denne saken var at de som hadde ansvar for saken sluttet eller hadde permisjon. Så har den blitt overført til andre som også har mange saker og så har den dessverre blitt liggende, fortalte Garder til avisen.