Stordalens advokat Kaare Andreas Shetelig bekrefter overfor avisen at anken er sendt inn.

Dommen falt i mars. Striden løper tilbake til 2013, da hotellmogulen kjøpte holdingselskapet Oslo Properties AS, senere omdøpt til Strawberry Fields. Siden da og fram til 2021 mener Skatteetaten at Stordalen har tatt ut over 800 millioner kroner i skattefritt utbytte fra selskapet.

Annonse

Vårt skatteteam er i vekst og vi trenger flere på laget

Kjøpte morselskap

Bakgrunnen for tvisten var at Petter Stordalen kjøpte et selskap som hadde tapt nesten hele egenkapitalen på tre milliarder kroner. Ved å bruke dette selskapet som morselskap, kunne Stordalen i teorien flytte alle utbytter inntil tre milliarder hit, og ta det ut skattefritt.

Så langt har 800 millioner kroner blitt tatt ut på denne måten, med drøyt 200 millioner i skattebesparelse som resultat.

– Utnyttelse

Skatteetaten krever nå disse pengene tilbake, etter reglene om gjennomskjæring. Det fikk de i det vesentlige medhold i av Oslo tingrett. Tingretten konkluderte med at Stordalens oppkjøp av selskapet «ikke hadde noen forretningsmessig verdi», og at det er «sannsynlig at utnyttelse av den generelle skatteposisjonen er det overveiende motiv for transaksjonen».

Stordalen avviser at han kjøpte selskapet i 2013 for å utnytte en gunstig skatteposisjon.