Bakteppet for saken er en straffesak som ble behandlet i Indre og Østre Finnmark tingrett høsten 2021. En voldstiltalt mann, som hadde sittet mer enn 500 dager i varetekt, ble frikjent for de mest alvorlige tiltalepunktene, og dømt til 90 dagers fengsel.

Frifinnelsen kom etter at aktor i saken, en politiadvokat, under hovedforhandlingen kom til at beviskravet ikke var oppfylt. Flere av tiltalepostene ble derfor frafalt. Politiadvokaten hadde overtatt saken kort tid før hovedforhandling.

Annonse

Har du erfaring innen eiendom og prosedyre? Vi søker ny konsernadvokat

Fristen utløp

NRK har tidligere omtalt saken i en rekke artikler, og nå er det klart at Spesialenheten vil iretteføre saken som straffbart brudd på tjenesteplikten. Grunnlaget som er anført mot politiadvokaten er:

«I perioden mandag 25. oktober 2021 til mandag 21. november 2021 som politiadvokat i Finnmark politidistrikt unnlot hun til tross for oppfordring å oversende en straffedom fra Indre og Østre Finnmark tingrett til statsadvokaten. Hun hadde ikke selv tiltalekompetanse i saken og derved ikke godtakelse- eller ankekompetanse. Unnlatelsen av oversendelsen medførte at endelig ankefrist utløp slik at statsadvokaten ikke fikk tatt reelt stilling til ankespørsmålet.»

Forelegg

Spesialenheten utstedte et forelegg på 8000 kroner, som politiadvokaten ikke har godtatt. Statsadvokat Hugo Henstein uttalte i forfjor til NRK at det har vært uklart hvem som hadde ansvaret for saken, og at fem ulike aktorer hadde vært innom.

– Når det er flere kokker, så blir det gjerne mer søl også, sa Henstein.

Forsvarer John Chr. Elden mener statsadvokaten uansett ikke hadde mulighet til å anke de aktuelle tiltalepunktene, ettersom de ble frafalt under hovedforhandlingen. 

– Det er fint at det blir satt fokus på ressurssituasjonen og arbeidspresset for politijuristene, men kanskje litt bakvendt å tiltale henne for å foreta nødvendige arbeidsmessige prioriteringer i en sak der det ikke var noe annet alternativ enn å stemple inn den mottatte dom, siden den i praksis ikke kunne ankes. Her virker det som om litt mye Møllers Tran er inntatt, men vi får få domstolens vurdering som alltid.

Hovedforhandlingen er berammet i Vestre Frinnmark tingrett den 18. april.