Onsdag avslørte Aftenposten at stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (FrP) har levert reiseregninger for reiser som ikke er gjort. Totalt kan det dreie seg om flere hundre tusen kroner.

Les Aftenpostens avsløring her

Nå går Oslo politidistrikt inn i saken.

– Ut fra den informasjonen som er kommet fram i media, var det naturlig for oss å ta kontakt med Stortingets administrasjon, og be om å få gjennomgå det materialet de hadde vedrørende dette spørsmålet.

– For det er ikke slik at dere er avhengige av noen anmeldelse for å starte en etterforskning?

– Ut fra det som er fremkommet i Aftenposten, så kan dette forholdet potensielt falle inn under bestemmelsen om grovt bedrageri, og da har vi en selvstendig plikt til å undersøke forholdet. Men jeg vil understreke at dette er et svært tidlig stadium, vi er kun i en fase der vi ber om dokumentasjon, for deretter å vurdere om dette er noe som gir grunnlag for noe større.

– Var det Stortinget som kontaktet dere, eller dere som kontaktet dem?

– Med den informasjonen som forelå, var det naturlig for oss å ta kontakt med Stortinget. Så det var vårt initiativ, ja.

Stortingets administrasjon har ut fra Aftenpostens artikler vært kjent med forholdet i hvert fall siden tirsdag.

Den normale strafferammen for trygdesvindel av beløp rundt 200.000 kroner, ligger etter rettspraksis på 2-3 måneders fengsel, jf. for eksempel HR-2012-409-A.