– Noen få i politiet tror regelen om interessekonflikt er laget for å gjøre det lettere for politiet å drive etterforskning, sier John Christian Elden, etter at Oslo tingrett onsdag trosset politiets ønske, og oppnevnte ham til forsvarer i en pågående sak.

Bakgrunnen var at to personer som var siktet i den samme saken, begge ønsket forsvarere fra advokatfirmaet Elden. Den ene var allerede representert av Nadia Hall, og da den andre ba om John Christian Elden protesterte politiet.

Interessekonflikt

Politiets argument var ifølge kjennelsen at det generelt kan oppstå interessemotsetninger i slike saker, og at partene lettere kan tilpasse sine forklaringer om de har forsvarere fra samme firma.

– Det vil ofte være i de siktedes interesse å ha samme forsvarer, og da har de selvsagt rett på det. Det er ikke slik at politiet kan velge en splitt og hersk taktikk, sier Elden.

Mulighet ikke nok

Oslo tingrett skriver at det ut fra den informasjon som er mottatt, ikke foreligger en konkret og aktuell risiko for interessekonflikt som er påtakelig større enn i andre saker der flere tiltalte benekter straffskyld for samme forhold.

«En mulighet for at slike interessemotsetninger kan oppstå, er ikke tilstrekkelig. Dersom saken utvikler seg slik at det oppstår konkret og aktuell risiko for interessekonflikt under sakens gang, har forsvarerne en plikt til å vurdere denne fortløpende», heter det i kjennelsen.

– Det er selvsagt ingen regler mot at advokatene snakker sammen, hva enn de jobber på samme eller forskjellig kontor, og normalt er det nettopp advokatenes plikt å snakke sammen for å koordinere og ivareta klientenes interesser opp mot politiet, sier Elden.

– Har du opplevd dette før?

– Sjelden, men det hender politiet prøver seg. Særlig i den innledende fase før retten kommer inn i bildet.