Oslo redaktørforening deler hvert år ut priser til Årets redaktør, Årets meningsbærer og Årets nyskaper. Under prisutdelingen som fant sted mandag ettermiddag, ble Rett24 tildelt sistnevnte. Årets redaktør ble Bjørn Kristoffer Bore fra Vårt Land, mens DN-kommentator Eva Grinde ble Årets meningsbærer. I tillegg ble TV2s Gerhard Helskog tildelt årets hederspris.

Juryleder Knut Olav Åmås trakk i begrunnelsen frem at Rett24 har opplevd kraftig vekst både i lesermasse og i omsetning. I begrunnelsen heter det videre:

«Rett24 ble etablert med en plan om å lage en nyhetsavis for alle som er opptatt av lov og rett generelt, på andre områder enn i løpende kriminalsaker. Det krever kompetanse og evne til å lage en jevn strøm av nyheter som hver for seg kan være ganske smale. Men denne journalistikken angår samlet sett de aller fleste nordmenns hverdag. Rett24 ble sitert hele 75 ganger av NTB i fjor. Norge har fått et nytt nisjemedium, som bidrar til en mer opplyst offentlighet og samfunnsdebatt om den generelle rettsutviklingen i samfunnet.»

Mer om kåringen og de nominerte kan du lese hos Medier24.