Samtidig varsles også Forsvarsdepartementet om at riksadvokaten mener det er grunn til å ilegge foretaksstraff etter kollisjonen. Forsvarsdepartementet er gitt frist til 20. mai med å svare på dette.

Tiltalen mot vaktsjefen om bord på KNM Helge Ingstad er den eneste av fire enkeltpersoner som politiet tok ut siktelse mot etter kollisjonen med oljetankskipet TS Sola i Hjeltefjorden natt til 8. november 2018.

Opptrådte uaktsomt

– Riksadvokaten vurderer det slik at vaktsjefens manglende oversikt og fastlåste situasjonsforståelse var den klart dominerende årsaken til sammenstøtet, og at han opptrådte uaktsomt. En ber derfor om at det utferdiges tiltale ved Hordaland tingrett mot ham, skriver riksadvokat Jørn Maurud i påtegningen til statsadvokatembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Foruten tiltale om brudd på straffelovens bestemmelser om uaktsom forårsakelse av sjøskade, blir vaktsjefen også tiltalt for brudd på den militære straffeloven ved at han som befalingsmann skal ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet i tjenesten.

Henleggelser

Riksadvokaten har også vurdert tiltalespørsmålet mot Kystverkets trafikkleder på vakt den natta, kapteinen på oljetankeren og losen om bord, men slår fast siktelsene mot alle disse tre henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

Det er også vurdert om Kystverket skulle ilegges foretaksstraff, men riksadvokaten henlegger også dette forholdet med begrunnelsen om at foretaksstraff ikke er hensiktsmessig.