Hovedregelen i forvaltningsloven er at også underordnede er inhabile, dersom den overordnede er inhabil. Straffeprosesslovens har imidlertid en særbestemmelse i § 60, som sier at dette kan fravikes dersom «nærmeste overordnede bestemmer noe annet».

Det skal altså gjøres en konkret vurdering, i dette tilfellet av Riksadvokaten, som er Lønseths nærmeste overordnede. I NAV-saken, der Jørn Sigurd Maurud var inhabil grunnet hans samboers virke som arbeidsminister da nye trygdeforordningen ble inkorporert, skrev Maurud:

«Dette innebærer at også mine underordnede ved Riksadvokatembetet er inhabile, jf. straffeprosessloven § 60 annet ledd».

Annonse

Vi søker advokat/advokatfullmektig innen offentlige anskaffelser

– Ingen nye opplysninger

I spørsmålet om en eventuell etterforskning av forholdene rund Huitfeldt og hennes ektemann, er konklusjonen motsatt. Der er det konkludert med at assisterende sjef for Økokrim, Inge Svae-Grotli, kan overta. Rett24 har uten hell bedt Riksadvokaten utdype dette.

– Det var en konkret vurdering, skriver Riksadvokatembetet i en epost.

Assisterende sjef for Økokrim, Inge Svae-Grotli, uttalte onsdag at det etter Økokrims syn ikke var grunnlag, i det som til da var fremkommet, for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel. Torsdag sendte Grotli ut en ny pressemelding, der han opplyste at det etter Økokrims syn ikke er fremkommet vesentlig nye opplysninger i saken så langt.

«Økokrim har fått mange henvendelser om saken. Det er for tidlig å gå inn i de konkrete spørsmålene. Vi vil komme tilbake når vi har fått et mer helhetlig bilde og foretatt enkelte undersøkelser av tilgjengelig informasjon», heter det videre i pressemeldingen.

Samarbeidet i regjering

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth sendte på sin side ut en annen pressemelding, der han redegjorde mer detaljert om sin egen habilitetsvurdering. Lønseth skriver:

«En embetsmann er inhabil hvis det foreligger såkalte særegne forhold som kan svekke tilliten til embetsmannens upartiskhet. Jeg ikke har noe vennskapsforhold til utenriksminister Anniken Huitfeldt, eller er i hennes omgangskrets. Jeg har imidlertid tidligere samarbeidet med Huitfeldt ved flere anledninger i den fireårsperioden jeg var statssekretær i Justisdepartementet (2009-2013) og hun hadde ulike statsrådposter. I samme periode hadde jeg som statssekretær også en rekke ganger kontakt med Huitfeldt i hennes egenskap som sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, knyttet til håndtering og utforming av regjeringens justis- og innvandringspolitikk. Vi samarbeidet også tett da jeg ledet Arbeiderpartiets arbeid med nye varslingsregler i 2018. Jeg har kommet til at dette samlet sett kan svekke allmenhetens tillit til at jeg kan vurdere forholdene som har fremkommet i media på en uhildet måte, hvilket jeg meddelte Riksadvokaten onsdag ettermiddag.»

Nestleder i Frp Hans Andreas Limi sier til TV 2 han er overrasket over at Økokrim åpnet etterforskning mot Ola Borten Moe (Sp), men at de ikke gjør det i saken med Anniken Huitfeldt (Ap). Begge sakene omhandler aksjetransaksjoner og at det kan være fare for misbruk av innsideinformasjon.

– Etter vår oppfatning mener vi det burde blitt åpnet etterforskning, sier Limi om Huitfeldt-saken, skriver NTB.