VG har de siste ukene, gjennom en serie artikler, satt fokus på organiseringen av og virksomheten i advokatfirmaet Rogstad.

Av VGs artikler er det fremkommet blant annet at selskapets administrative leder, Afzzal Ghauri, tidligere er dømt for bedrageri. Sist helg fokuserte avisen på hvordan fire av advokatene i Rogstad, i forbindelse med den såkalte Lime-saken, hadde brukt tilsammen 1100 timer med tolk fra ett og samme selskap, ABA Consulting. Dette selskapet er eid av Ghauris bror. 16 andre forsvarere skal ha brukt tilsammen 126 timer.

Dette har fått stortingsrepresentant Peter C. Frølich (H) til å reagere.

– Denne praksisen og selskapsstrukturen stinker, enkelt og greit, uttalte Frølich til avisen mandag.

kim gerdts.JPG
Advokat Kim Gerdts.

I et innlegg på Facebook svarte Rogstad-advokat Kim Gerdts:

«Peter Frølich (H) vil stille justisministeren spørsmål om deler av tolkeutgiftene i Lime-saken. Det må han endelig gjøre. Men han bør starte med å skaffe seg et snev av kunnskap om faktum, noe han burde gjort før han uttaler seg. Forventer han kloke svar, må han stille intelligente spørsmål.»

«Jeg har ikke tenkt å stille noen spørsmål til justisministeren. Det er ikke nødvendig, for misbruket her er åpenlys. Og det vil kreve regelendringer», svarte Frølich, før Rogstad-advokat Steingrim Wolland tilbød Frølich 10.000 kroner dersom Frølich kunne komme med en begrunnelse for at «misbruken er åpenlys».

«Put your money where your mouth is», skrev Wolland, før tråden fortsatte videre i en relativt opphetet tone.

– Skammelig

– Det er foruroligende at en representant for den lovgivende makt blander seg i den dømmende makt midt i en pågående prosess. Jeg hadde forventet at en stortingsrepresentant var kjent med maktfordelingsprinsippet, for hans kritikk av tolketimer retter seg jo mot domstolen, som har vurdert og godtatt de angitte tolketimer og bruk av tolkefirma, sier Gerdts til Rett24.

fb rogstad.JPG
Skjermdump fra Facebook-krangelen.

Han avviser at det var noe unormalt med antall brukte tolketimer i Lime-saken, og peker på at det oversatte KK-materialet består i 120.000 sider skrevet materiale.

Steingrim Wolland kaller Frølichs uttalelser «skammelige».

– Tenk om parlamentarikere i andre land hadde gått ut offentlig og prøvd å påvirke domstolenes godkjenning av bruk av tolk i en verserende straffesak? Ville Amnesty og Petter Eide sagt at det er i orden? sier Wolland.

Varsler regelendringer

Til Rett24 sier Frølich at han mener det trengs strengere vandelskrav for å beskytte tilliten til advokatstanden.

– Jeg er helt trygg på standpunktet. Wollan svarer med fargerik språkbruk og sterk intensitet, men han har en dårlig sak. Både bemanningen i advokatfirmaet hans og store tolkeinnkjøp fra nærstående ville vært utenkelig med strengere regler og bedre kontrollrutiner, sier Frølich.

Han kaller kritikken om innblanding i domstolenes virksomhet «sprøyt og en total avsporing».

– Det er min jobb som justispolitiker å sørge for regelendringer i møte med advokatvirksomhet som dette. Og de endringene kommer. To av flere tiltak som trolig vil komme, gitt at de passerer i Stortinget, er strengere krav til aktører i advokatfirmaer, herunder eiere og nøkkelpersoner, og strengere kontroll for salæroppgaver og innkjøp av tjenester som dekkes av staten.

Direktør i Borgarting lagmannsrett, Mari Fjærtoft Trondsen, sier til VG at domstolen ikke kommer til å foreta seg noe i forbindelse med den aktuelle saken.

– Lagmannsretten må kunne legge til grunn at advokatene selv, ut fra egne vurderinger, avgjør hvilket materiale de mener må oversettes, sa Fjærtoft Trondsen.