– Vår langsiktige strategi er å kreve reelle årlige forhandlinger om salærsatsens størrelse, etter modell av fastlegenes forhandlingsrett, proklamerte Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith i høst. 

Et brev fra departementet, sendt før påske, tyder på at en slik ordning neppe ser dagens lys i inneværende stortingsperiode.

Forslag fra Ap

Brevet kom som en følge av at Arbeiderpartiets justisfraksjon i mars fremmet et representantforslag, der de ber Regjeringen legge frem ulike modeller for årlige drøftinger eller forhandlinger mellom staten og Advokatforeningen.

tc609070
Merete Smith fikk støtte fra Abid Raja (V) da foreningen aksjonerte. Det var ikke nok. Foto: Scanpix

Forslaget er ennå ikke behandlet av Justiskomitéen, men i et skriftlig tilsvar på forslaget skriver statsråden, som på dette tidspunkt fortsatt var Per Sandberg, at forhandlingsrett er uaktuelt.

– Ingen planer

Statsråden skriver at departementet vil legge til rette for fortsatt «dialog» om «innretningen på konsultasjonsmøtene», men at:

«Det foreligger ingen planer om å endre den eksisterende modellen til en forhandlingsløsning. Det er ikke ønskelig å ha en løsning som legger for sterke bindinger på den helhetlige prioriteringen som må gjøres i forbindelse med budsjettprosessen.» 

Ser frem til dialog

Leder av Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, velger å fokusere på departementets løfte om fortsatt dialog.

Jens Johan Hjor

– Jeg ser frem til en konstruktiv dialog om hvordan slike konsultasjoner skal gjennomføres i fremtiden. Konsultasjoner benyttes i en rekke andre politiske sammenhenger, for eksempel har sametinget konsultasjoner med regjeringen, og i internasjonal sammenheng er konsultasjonsmodeller ofte brukt. Målet med slike konsultasjoner er ikke for Advokatforeningen å legge føringer på budsjettprosessen, men å bidra med innsikt om salærsatsens betydning for utsatte gruppers rettsikkerhet, og for økonomien for de advokater som fortsatt tar slike saker, sier Hjort.