De store, statlige aksjeselskapene bruker hvert år enorme summer på eksterne advokattjenester. DNBs juridiske ledelse har ambisjon om å bruke innkjøpene til å dytte bransjen ikke bare i en mer kjønnsmessig moderne retning, men også i retning av høyere innovasjonstakt.

Om ikke lenge skal DNB reforhandle rammeavtalene sine. Banken, som er 34 prosent eid av staten, kjøper på egne vegne inn juridiske tjenester for i underkant av 100 millioner i året. I tillegg setter DNB ut oppdrag på vegne av kunder for ytterligere 100 millioner, slik at det totalt ligger 200 millioner kroner i potten når banken nå skal reforhandle.

– Vi må se hvem som lykkes

– Vi ønsker å skyve oppdragene i retning av de firmaene som vi ser klarer å ta vare på mangfoldet. Det skorter ikke på ambisjoner, men vi må rett og slett se på hvem som lykkes. Vi kan bidra til å styre dette ved å velge hvor vi setter ut oppdrag, sier Moen. 

– Men hvilken rolle spiller det egentlig for DNB om et firma har mange eller få kvinner på laget?

– Primært handler dette om kompetanse. Rundt 70 prosent av studentene er kvinner. Det at firmaene ikke klarer å holde på de beste kvinnene, det taper vi som oppdragsgivere på. Vi ønsker å engasjere de beste advokatene og er opptatt av at advokatene også skal utfordre oss som bank. DNB har nok, i likhet med mange andre store selskaper, blitt mer oppmerksom på hvilken rolle vi spiller i samfunnet. Vi trenger rådgivere som kan utfordre oss med andre perspektiver, og mangfold vil derfor i seg selv bidra til bedre rådgivning, slik vi ser det.

Halvparten kvinner

Selv har DnB Juridisk rundt 50 prosent av hvert kjønn i staben som teller rundt 60 advokater.

– Dette er en konservativ bransje. Og tradisjonelt bytter man ikke så ofte advokat, man holder seg ofte til det kjente. Men her ønsker DNB å tenke nytt, sier Moen.

DNB3
DNB har sitt hovedkontor i Bjørvika

I tillegg til kjønnsbalanse, etterlyser DNB høyere digital innovasjonstakt i advokatfirmaene. Selv har de nylig gått til anskaffelse av en chatbot, som de håper å utvikle til en god juridisk rådgiver for bankens medarbeidere.

– Vi hadde håpet at de norske advokatfirmaene ville vært mer frempå for å tilby digitale løsninger for kunder som DNB. Det finnes nå veldig mange verktøy, men vi opplever så langt at det skjer lite konkret, sier Moen.

Vil kreve fastpris

For å motivere firmaene til å tenke mer på effektivitet, ønsker Moen at DnB i større grad skal betale oppdragene etter fastpris eller retainer, som for eksempel en fast pris per uke. Dette er det tredje temaet DNB vil løfte inn i reforhandlingene.

- Når det gjelder finanstransaksjoner så er det klart at avtaleskrivingen kan digitaliseres, men advokatfirmaene er ikke de som er ivrigst ut av blokka. Og det er ikke så rart så lenge vi aksepterer å betale per time. Så lenge du får høy timepris, har du ingen incentiv til fornyelse. Vi ønsker å dytte firmaene i retning av en digital effektivisering, og kommer derfor til å kreve at minimum 50 prosent av de oppdragene vi setter ut på egne vegne skal være basert på fastpris. Da blir effektivitet viktigere for leverandørene, håper vi.

Vil utfordre

Moen understreker at det også er mer krevende å bestille et fastprisoppdrag, fordi man da i mye større grad er nødt til å forhåndsdefinere hva oppdraget skal gå ut på.

- De fleste firmaene er skeptiske til fastpris, de tror ikke dette vil gi oss den beste servicen. Men vi håper å motivere til innovasjon. Vi ønsker også å utfordre advokatfirmaene på nye måter å jobbe på, med mer samarbeid mellom de interne og de eksterne advokatene, slik vi for eksempel har gjort i saken mellom DnB Norge og Forbrukerrådet om fondsforvaltning, som vi nylig vant i Oslo tingrett. Der frontet vi selv saken i retten, sammen med advokatfirmaet Hjort.

Får følge av Statoil

Også Statoil varsler et økende fokus på kjønnsbalansen i firmaene de kjøper inn advokattjenester fra. Selskapet kjøper juridisk bistand for flere hundre millioner i året, både i Norge og i utlandet, forteller leder for General Counsel’s Office, Kjetil Stensvik.

– Vi har hverken kapasitet eller kompetanse til å håndtere alle

Kjetil Stensvik
Kjetil Stensvik, Statoil

saker fullt ut med egen stab. Store tvister prosederer vi eksempelvis aldri selv, vår strategi er å ha topp kompetanse på kjernespørsmålene, og så henter vi inn bistand etter behov. Mangfold er noe vi tilstreber og har hatt fokus på over tid, og i dag har vi vel like mange kvinnelige som mannlige advokater i Statoil. Men dette er noe vi opplagt kommer til å være tydeligere på fremover også eksternt, for eksempel ved fremtidige oppdateringer og reforhandlinger av våre rammeavtaler. Det er helt naturlig.

Når det gjelder fastpris, sier Stensvik at Statoil i liten grad har hatt saker som har vært ansett egnet for den type prising.

– Men det betyr ikke at dette ikke er interessant, og vi er alltid nysgjerrig på å tenke ut alternative modeller, sier Stensvik.

AI-verktøy i Thommessen

2017 ble ifølge DN året da Thommessen inntok tronen som landets største advokatfirma. Managing partner Sverre Tyrhaug sier firmaet jobber kontinuerlig med å levere kvalitet på en stadig mer effektiv måte.

– Dette handler om god klient- og problemforståelse, faglig ekspertise, profesjonell prosjektledelse og å bruke digital verktøy effektivt. Under ledelse av vår digitaliseringssjef ser vi nå at den digitale innovasjonen er på vei opp i våre ulike arbeidsgrupper og det jobbes med mange prosjekter knyttet til dokumentautomatisering, AI-verktøy, og prosjekt- og klientportalverktøy.

Bruker fastpris

Han forteller at Thommessen allerede jobber mye med fast pris og andre alternative prisingsmodeller.

Sverre Tyrhaug
Sverre Tyrhaug

– Dette er en dialog vi har fortløpende med våre klienter, for å finne frem til den prisingsmodellen som passer best for det aktuelle prosjektet.

Til DN sist uke, uttalte Tyrhaug at han tror det ville ta 10 år å oppnå kjønnsbalanse.

– Hos Thommessen her i Oslo har vi fem kvinnelige partnere, og vi har de siste årene brukt mye ressurser på å sørge for at vi hele tiden beholder våre største talenter og at de alle ønsker å utvikle seg til partnere. Målsetningen er at vi har lik kjønnsandel i alle våre stillingskategorier. Vi har blitt bedre på dette, og ser at vi nå har flere kvinnelige partnerkandidater. 

– Noterer med interesse

Partner i Schjødt Per M. Ristvedt sier han noterer DnB og Moens kommentarer «med interesse».

Per Ristvedt
Per M. Ristvedt

– Forholdene som Moen nevner er, uavhengig av klient, aktuelle for Schjødts virksomhet på generelt grunnlag. Vi legger mye arbeid og ressurser i våre digitale løsninger, som ikke bare inkluderer datasystemer. Videre legger vi stor vekt på opplæring og effektivisering av våre arbeidsprosesser. Særlig er vi opptatt av å tilpasse våre rutiner til klientens arbeidsmetodikk og øvrige behov og ønsker. Schjødt mener derfor for sin del å ha fokus på de forholdene som Moen peker på, sier Ristvedt.