Medieovervåkingsfirmaet Infomedia saumfarer daglig norske medier til sitt arkiv, og genererer deretter omtaleanalyser ut fra dette materialet. For å analysere advokatnæringen har de søkt etter ord og begreper knyttet til de ulike rettsområdene i bransjen, for så å se i hvilken grad de ulike aktørene i næringen dukker opp i denne sammenhengen.

infomedia.PNG
Antall artikler pr fagfelt i norske medier i fjor

Tallene viser at det totalt i hele det norske mediemarkedet var 11.256 relevante i 2020.

Av disse gjaldt 2962 ymse former selskapsrettslig relevante problemstillinger, noe som gjør dette til den mest omtalte kategorien. En status korona-situasjonen i 2020 muligens kan ha bidratt til. Marginalt bak selskapsretten ligger erstatningsrettslige problemstillinger, med 2907 artikler.

infomedia 2.PNG

Disse to områdene alene står med andre ord for over halvparten av alle artiklene i basen.

Når det gjelder hvilke advokater som figurerer på de forskjellige rettsområdene, så skiller Schjødt-advokatene seg klart ut på topp både innen selskapsrett og erstatningsrett og flere andre felter. Innen arbeidsrett og kontraktsrett, derimot, er det Sands som er mest omtalt, viser tallene.

Analysen viser videre at det, kanskje ikke så overraskende, i liten grad er managing partnere som uttaler seg i media. Den mest omtalte managing partneren i 2020 var Håvard Sandnes i Arntzen de Besche, som i fjor kom i fokus i forbindelse rammeavtalen firmaet har med Finansdepartementet, som var foranledning til betenkningen om Nicolai Tangens ansettelse i oljefondet.

Det mest aktive enkeltmediet i advokatbransjen var ifølge Infomedia, kanskje heller ikke så overraskende, Rett24.