– Når Ingunn-Sofie Aursnes og Frode Forfang fortsetter som ledere av henholdsvis UNE og UDI sikrer vi kontinuitet på innvandringsfeltet. Innvandring er et veldig viktig felt for denne regjeringen. Som ansvarlig statsråd er jeg glad for at Aursnes og Forfang fremdeles skal lede utlendingsmyndighetene på den gode måten de har gjort frem til nå, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (FrP) i en pressemelding.

Begge direktørstillingene er åremål på seks år.

Ingunn-Sofie Aursnes er cand.jur fra 1988. Hun var direktør for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker fra 2010 til 2012, og ble direktør for UNE i 2012. Før fylkesnemndene arbeidet hun også flere år i UNE, først som seksjonssjef og deretter som nemndleder.

Frode Forfang er Master of Science i statsvitenskap fra London School of Economics and Political Science fra 1988. Han begynte i UDI i 1998 som informasjonssjef, og var statssekretær for Arbeiderpartiet i Thorbjørn Jaglands regjering. I 2002 ble han  avdelingsdirektør i UDIs avdeling for faglig strategi og koordinering. Han ble direktør for UDI i 2012.