Sist uke avslørte Dagens Næringsliv hvordan selskapet Indigo Finans levde av å selge overprisede eiendomsprosjekter til pensjonister, i strid med bestemmmelser i verdipapirhandelsloven. 

Tilbake sitter ifølge avisen et hundretall pensjonister og eldre med totalt 300 millioner kroner i eiendomsprosjekter regissert av Indigo. Selskapet ble avskiltet av Finanstilsynet i fjor, og gikk deretter konkurs.

mona-soyland
Managing partner Mona Søyland (Foto: SVW)

En sentral rådgiver for Indigo har vært Simonsen Vogt Wiig-partner Leif Tore Rønning. DN skriver i dag at de i går stilte en rekke spørsmål til firmaet om Rønnings engasjement i saken, hvoretter SVW i dag sendte ut en pressemelding der det heter at Rønning «har etter eget ønske allerede fratrådt som partner».

– Advokat Leif Tore Rønning har hatt ansvaret for arbeidet som er utført overfor Indigo Finans as. De forhold som er fremkommet i ettertid er noe vi som advokatfirma tar sterkt avstand fra, sier managing partner i Simonsen Vogt Wiig, Mona Søyland, til DN.

I en pressemelding fra firmaet heter det at Rønnning fratrer med umiddelbar virkning på grunn av hans engasjement for Nordic Securities AS og Indigo Finans AS. I samme pressemelding skriver Rønning:

«Disse klientene tilhørte min portefølje og av det følger det at disse klientforholdene er mitt ansvar. Det stilles nå spørsmål knyttet til mitt engasjement, og jeg finner det korrekt å trekke meg som partner av hensyn til min egen integritet og mine tidligere kolleger i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig».

Rønning ble partner i daværende Simonsen Føyen i 2004.