Innstillingsrådet satte som kjent Eyvin Sivertsen på topp til Høyesterett, foran Christian Lund, og det gjorde sannelig Kongen også.

Sivertsen og Lund er begge lagmenn, det vil si avdelingsledere, i Borgarting lagmannsrett – Lund siden 2020 og Sivertsen siden 2022.

– Både Sivertsen og Lund har lang og bred yrkeserfaring bak seg, og de har utmerket seg som meget dyktige og faglig sterke jurister. Jeg er sikker på at blant annet Sivertsens kompetanse innen EØS-rett og Lunds kompetanse innen sivilprosess vil være positive bidrag til Høyesteretts viktige arbeid, skriver justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i en pressemelding.

Annonse

Legal Officer - Internal Market Affairs - Environment

Begge fra RA

Sivertsen startet karrieren hos Sivilombudsmannen, og har siden vært i Lovavdelingen og hos Regjeringsadvokaten, frem til han ble lagdommer i 2011. Sivertsen søker Høyesterett for første gang.

Lund hadde en lang advokatkarriere bak seg da han ble lagdommer i 2014. Han begynte i Norsk Hydro, før han gikk videre til BAHR, og senere Regjeringsadvokaten. Fra 2012 og frem til dommerutnevnelsen i 2014 var han partner i Thommessen. Lund har fra tidligere vært innstilt til Høyesterett flere ganger, men utenfor sikker plass.

Runners up

På plassene bak Sivertsen og Lund innstilte rådet Thomas Christian Poulsen og Erlend Haaskjold.

Poulsen er i dag lagdommer i Borgarting lagmannsrett, dit han kom fra stilling som utreder i EFTA-domstolen i 2014. Før det var han utreder i Høyesterett. Haaskjold, som har vært innstilt utenfor sikker plass også en gang tidligere, har lang advokatbakgrunn, hos Regjeringsadvokaten, Thommessen, Arntzen de Besche og nå senest Schjødt.

Annonse

Vil du jobbe i et av de fremste fagmiljøene innen arbeidsrett?

Flere nye

I tillegg til de to høyesterettsdommerne ble også disse dommeren utnevnt i fredagens statsråd: 

Ruth Ingrid Brønstad er ny lagdommer ved Agder lagmannsrett. Hun er i dag konstituert lagdommer ved samme domstol, etter å ha vært tingrettsdommer i Tønsberg siden 2015. Før det hadde hun rundt 15 års erfaring som advokat, i Tenden og senest i Advokathuset Sandefjord. 

Katrine Knudsen Mæle og Ellen Eikeseth Mjøs er nye lagdommere ved Gulating lagmannsrett. Mæle er i dag konstituert lagdommer ved samme domstol, etter å ha vært rundt 17 år i Konkurransetilsynet. Før det var hun sju år i advokatbransjen. Mjøs er advokat hos Sentrumsadvokaten i Bergen, og har jobbet som advokat på straffeområdet i nesten 30 år. Hun er fast forsvarer for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. 

Tingrettsdommer og nestleder Frank Schmidt rykker dessuten opp som ny sorenskriver ved Haugaland og Sunnhordland tingrett.