I statsrådet ble også prosessen med å legge Fosen-, Halden- og Nord-Østerdal tingrett inn under felles ledelse med en nærliggende tingrett, fullført.

Fredagens utnevnelser er alle i tråd med innstillingene fra Innstillingsrådet:

Sidsel Sund Olsen utnevnes til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Sund Olsen er i dag tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett.

Leif Otto Østerbø utnevnes til sorenskriver ved Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett.

Jens Morten Nesseth utnevnes til sorenskriver ved Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal. 

Arnfinn Agnalt utnevnes til sorenskriver ved Fredrikstad tingrett og Halden tingrett. 

Øyvind Panzer Iversen utnevnes til tingrettsdommer ved Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. Iversen er i dag advokat.

Lena Fagervold utnevnes til tingrettsdommer ved Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. Fagervold er i dag advokat.

Jan Ottar Wiik utnevnes til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordaland jordskifterett.