Dagens Næringsliv har sett på hvordan flere av landets rikeste familier har flyttet til Sveits, i en del tilfeller ved overføring av milliardformuer i forkant. En metode går ifølge avisa igjen: Barna får verdiene i form av B-aksjer i selskapet, mens fedrene beholder kontrollen gjennom A-aksjer.

Skatteeksperter som DN har snakket med, påpeker at det er flere feller å gå i ved å bruke denne modellen, særlig hvis ett av flere søsken får verdiene.

Annonse

Ønsker du å spesialisere deg innen arbeidsrett?

Forsker Ole-Andreas Næss ved Norges Handelshøyskole mener måten kan virke som «en strategi for å flytte formuen midlertidig til de barna som bor et sted med lavere skatt».

– Så er spørsmålet hvorvidt dette er lovlig. Vi har jo gjennomskjæringsregelen, som sier at myndighetene kan gripe inn dersom transaksjonen ikke har noen reell verdi utover skattebesparelsen. Det hadde vært veldig interessant å få en grundig juridisk vurdering av dette, sier Næss.

Skatteetaten opplyser i en epost til DN at de generelt kan foreta en gjennomskjæring hvis transaksjonen har lite eller intet innhold utover skattebesparelsen.