I 19 år var Jens Edvin A. Skoghøy kjent som en av Høyesteretts mest profilerte og frittalende dommere. I 2015 var han én av fire søkere til stillingen som justitiarius, før han i 2017 valgte å gå tilbake til sitt gamle virke som professor ved Universitetet i Tromsø.

Men å være professor ble tydeligvis for rolig for Skoghøy, for nå er han én av søkerne til embetet som blir ledig når Erik Møse til høsten går av for aldersgrensen.

Skoghøy fylte 65 år på søndag, og vil dermed ha drøyt fire år igjen til aldersgrensen når Møse går av i oktober.

– Hva er årsaken til at du søker deg tilbake?

– Det er private grunner. Da jeg flyttet hadde jeg en ektefelle som ønsket seg nordover, men siden er jeg blitt skilt. Det innebærer at jeg ikke lenger er bundet til Tromsø, forteller Skoghøy.

Ikke første gang

At dommere i Høyesterett har lange permisjoner i andre stillinger for så å komme tilbake, er ikke uvanlig. Så sent som ved årsskiftet kom Aage Thor Falkanger tilbake, etter seks år som Sivilombudsmann.

At dommere sier opp, for så å søke på nytt, er imidlertid mer sjeldent. Sistemann var advokat John Christian Eldens morfar, Oscar Christian Gundersen. Han var høyesterettsdommer fra 1953 til 1958, før han ble ambassadør til Moskva, og deretter blant annet justisminister for andre gang. Etter et år som lagdommer ble han så, i 1967, på ny utnevnt til Høyesterett, der han satt til 1977.

– Hvordan har det vært å observere Høyesterett fra utsiden i disse tre årene?

– Det har vært interessant, men jeg observerer jo med litt andre øyne enn andre, ettersom jeg kjenner de indre prosedyrene. Jeg synes stort sett de har klart seg fint!

– Tror du perioden på utsiden vil ha endret hvordan du vil være som dommer, eller ser du for deg å plukke opp tråden der du slapp?

– Jeg har jo utviklet meg i denne tiden. Jeg har blant annet skrevet en bok om rettskildelære. Det har nok gjort meg ennå mer bevisst både på domstolens samfunnsmessige rolle, og på hvor aktiv Høyesterett skal være som rettspolitisk aktør.

– Og hvor aktiv mener du Høyesterett bør være?

– Hehe. Ikke for mye og ikke for lite!

Og apropos skjæringspunktet juss og politikk – Skoghøy er, som kjent, for tiden også engasjert som ett av medlemmene i utvalget som gransker trygdesaken.

Søknadsfristen ute

Søknadsfristen til den ledige stillingen utløp mandag kveld. Hvilke andre navn som står på søkerlisten, i tillegg til Skoghøy, vil formodentlig bli kjent i løpet av tirsdagen.

Sist det var ledige stillinger i Høyesterett, for ett år siden, ble BAHR-partner Are Stenvik og lagdommer Christian Lund innstilt på tredje og fjerde plass, bak de nå utnevnte Kine Steinsvik og Erik Thyness.