Tirsdag ble det kjent at tidligere dommer i Høyesterett Jens E . A Skoghøy er blant søkerne til det ledige embetet i Høyesterett. Samtidig sitter han i utvalget som gransker trygdesaken, og domstolenes rolle i denne.

Disse rollene lar seg ikke forene, sier Skoghøy til Rett24.

– Etter min mening kan jeg ikke fortsette i granskingsutvalget etter å ha søkt Høyesterett. Deltakelse i granskingsutvalg er oppdrag som Høyesterett aldri vil samtykke i at høyesterettsdommere påtar seg, da spørsmål som omfattes av granskingen, lett vil komme for domstolene. Her er det klart at de spørsmål granskingsutvalget arbeider med, vil komme for domstolene i en eller annen variant. Selv om jeg foreløpig bare er søker til Høyesterett, har jeg kommet til at jeg ikke bør fortsette i granskingsutvalget, og jeg har derfor bedt departementet om å bli fritatt fra oppgaven.

Leder av utvalget, professor Finn Arnesen, opplyser at han på forhånd ikke var orientert om at Skoghøy tenkte søke stillingen.

– Jeg har nettopp fått kopi av en e-post Skoghøy har sendt departementet, der han ber seg fritatt fra vervet i utvalget, sier Arnesen til Rett24.

De øvrige medlemmene i utvalget er, foruten lederen Finn Arnesen:

  • EØS-ekspert og partner i Simonsen Vogt Wiig, Karin Fløistad
  • Direktør for UDIs asylavdeling, Hanne Jendal
  • Advokat Kristin Bugge Midthjell, som har bakgrunn blant annet fra helse- og velferdsenheten i Trondheim og Utlendingsdirektoratet
  • ESA-president fra 2007 til 2011, Per Sanderud
  • Barbro Wærnes, brukerombud i Fredrikstad kommune

Det er ventet at utvalget innen kort tid skal avgi en delkonklusjon på den rent EØS-rettslige vurderingen av bakteppet for trygdesaken.