– Vi skulle gjerne gitt meddommerne egne PC'er, sa lagmann Tonje Vang i Borgarting lagmannsrett tidligere denne uken.

Bakgrunnen var at en meddommer, i en litt uvanlig dissens fra januar, hadde kritisert fagdommerne for å nekte ham tilgang til bevisene. De andre fire meddommerne delte ikke oppfatningen, men en underliggende problemstilling er uansett at meddommerne, i motsetning til fagdommerne, ikke selv kan bla i de dokumentene som gjennomgås på skjerm. Kun i store, dokumenttunge straffesaker har domstolen kapasitet til å låne ut egne PC'er til meddommerne.

Annonse

Vil du være med på laget til BDO Advokater når vi utvider satsingen på insolvens og restrukturering?

Innen sommeren

I disse dager pågår imidlertid en utrulling som kan bøte på noe av problemet. Allerede i fjor vår fikk meddommerne i tingretten tilgang til aktørportalen, og fra mandag er og Gulating lagmannsrett koblet på. Snart følger resten etter.

– Vi ønsker å åpne for alle lagmannsretter våren 2023. Per januar 2023 har rundt 70 prosent av alle meddommere i utvalgene til tingrettene registrert seg, sier seniorrådgiver Tage Borøchstein i Domstoladministrasjonen. 

I Aktørportalen vil meddommerne kunne lese de saksdokumentene domstolen har sendt, uten å laste dem ned lokalt.

– Meddommere kan velge å bruke Aktørportalen under rettsmøtene. Ved noen domstoler bruker meddommere eget utstyr, mens noen domstoler låner ut. Utstyret som brukes varierer fra domstol til domstol, og sak til sak. Vi vil imidlertid følge opp Dommerforeningens initiativ ved å på sikt etablere et generelt tilbud hvor meddommere kan låne utstyr i domstolene, sier Borøchstein.

Han understreker at alt retten skal vurdere legges muntlig frem i retten.

– Meddommeres bruk av Aktørportalen under rettsmøtet er et valgfritt supplement, og det skal være fullt ut mulig å gjøre tjeneste som meddommer uten å bruke Aktørportalen eller egen PC, sier Borøchstein.

Faktisk utdrag

Lagdommer i Gulating Jarle Golten Smørdal mener meddommernes tilgang til dokumenter har vært en utfordring ved digitaliseringen, men at dette nå i alle fall delvis løses.

– Faktisk utdrag blir gjort tilgjengelig for meddommerne på aktørportalen fra den dag rettsmøtet starter, og er tilgjengelig helt til dom  er avsagt. Dette betyr at de meddommere som ønsker, kan se utdrag på egen PC i retten, eller hjemme. Det vil likevel være fellesvisning i retten, og meddommere er ikke nødt til å slå opp i dokumentene på egen hånd, sier Smørdal.

Han mener skillet dermed ikke lenger går mellom fagdommere og meddommere, men mellom de som har og de som mangler digital kompetanse, og og eventuelt egen PC.

– Det er neppe en god regel om det skal kreves at meddommer skal måtte være i stand til selv å slå opp i digitale utdrag, eller selv må disponere en mobil PC, sier Smørdal, som har deltatt en arbeidsgruppe som tester ut ordningen.

Han føyer til at visse særlig sensitive dokumenter, som for eksempel overgrepsmateriale, kun vil bli gjennomgått på fellesvisning.

Annonse

Jurist (seniorrådgiver) til Trafikksikkerhetsseksjonen

Får tilgang fra 08

Informasjonssjef Irene Ramm i Oslo tingrett har nå nesten et års erfaring med den nye ordningen, og forteller at meddommerne vanligvis får tilgang til dokumentene fra kl 08 om morgenen på første dag av hovedforhandlingen. Tilgangen er oppe til dom er avsagt.

– Dommer kan bestemme at de kan ha tilgang før dette også, for eks. i kompliserte saker.  Dette er kanskje særlig aktuelt for fagkyndige meddommere. De fleste meddommerne følger, så vidt jeg har forstått, fellesvisningen i salen, der alle har jo egne skjermer. Men det er fullt mulig å ha med egen PC, Ipad, laptop eller mobil også, hvis de ønsker å bla litt, sier Ramm.