Per Christiansen går av som dommer i Luxembourg etter nyttår. (Foto: EFTA)

Søknadsfristen for ny dommer i EFTA-domtolen satt til august

Sist uke publisert Utenriksdepartementet en «interessemelding» om den snart ledige stillingen i EFTA-domstolen.

Det kan bidra til å sende feil signal at det advokatkontoret som regelmessig forsvarer den norske statens interesser for EFTA-domstolen, gis en særlig rolle i nominasjonsprosessen.

Det mente Dommerforeningen, da det tidligere i vår ble holdt høring om Utenriksdepartementets forslag til nominasjonsprosess. Bakgrunnen er at Norge skal fremme en kandidat til domstolskomitéen i EFTA-samarbeidet, innen nåværende dommer Per Christiansen går i januar.

Utenriksdepartementet lot seg imidlertid ikke avskrekke av dommernes innvendinger, og opprettholdt sitt forslag til sammensetning i innstillingskomitéen. Sist uke ble stillingen utlyst, og da ble det klart at den som har lyst til å være EFTA-dommer de neste seks årene, må bestemme seg innen 15. august.

Det er nemlig søknadsfristen Utenriksdepartementet har satt på «interessemeldingen», som de kaller de. I annonsen etterlyses det blant annet «svært god EØS-rettslig kompetanse (herunder herunder EØS-rettens særpreg sammenlignet med EU-retten)», samt internasjonal erfaring.

I forkant av utlysningen var det en debatt om det skulle praktiseres noen form for alderbegrensning i nominasjonen. Slik ble det ikke. Derimot skriver departementet at kandidatene bør «ha anledning til, og være motivert for, å sitte i stillingen hele seksårsperioden».

Tilredelse er satt til 18. januar 2023.

Departementet bestemmer rekkefølgen

Prosessen videre blir nå at en innstillingskomité skal vurdere søkerne, basert på intervjuer, referanser og råd fra «relevante eksterne aktører». Komiteen skal deretter sende en begrunnet, ikke-rangert innstilling av inntil tre kandidater til departementet. UD skal deretter bestemme, i samråd med SMK og relevante departementer, hvilken kandidat som skal nomineres på topp.

Dette er samme system som brukes til EMD, men skiller seg altså fra ordinære dommerutnevnelser, ved at departementet har langt mer innflytelse.

Innstillingskomitéen består av

  • Lederen for Innstillingsrådet for dommere (leder)
  • Ett medlem oppnevnt etter forslag fra Høyesterett
  • Ett medlem oppnevnt etter forslag fra Regjeringsadvokaten
  • Ett medlem oppnevnt etter forslag fra Advokatforeningen
  • Ett medlem oppnevnt av UD

Den som blir nominert skal deretter formelt oppnevnes av Domstolskomitéen i EFTA-samarbeidet.

Les også

Stipendiat i trygderett, UiB

Eivind Helland Marienborg

Kommentar

Etter EFTA-dommen: Overgangsstønaden og veien videre

Lagmannsretten avviser innvendingene mot meddommerordningen i arbeidstvister

– Spørsmålet er hvorfor det har sviktet så fundamentalt

Tapte ankesaken – Strand Lobben-adopsjonen blir ikke gjenåpnet

Lederen for NHOs advokater går til BAHR

  • Tarjei Bekkedal
  • Mads Andenæs

Kommentar

Ingen blindsone, men bom