Fredag ettermiddag sendte Domstoladministrasjonen ut en pressemelding om at en dommer ved Oslo tingrett er siktet for «alvorlige straffbare forhold».

I en pressemelding fra Kripos fremkommer det at dommeren er siktet etter straffeloven § 311 første ledd, om å ha skaffet seg tilgang til og/eller vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn.

«Det har blitt gjennomført ransaking i anledning saken, etterforskingen består blant annet i å gjennomgå beslag», opplyser Kripos i pressemeldingen.

Den siktede dommeren har vært dommer i Oslo gjennom mange år, og har ved flere anledninger avgjort saker som gjelder besittelse av overgrepsmateriale.

Sorenskriver Yngve Svendsen forteller at domstolen ble kjent med siktelsen tidlig mandag.

– Siktede ble avhørt tirsdag og onsdag. I forbindelse med dette satte vi igang med å se på spørsmålet om suspensjon. Da avhørene ble avsluttet onsdag, var han midlertidig suspendert. Torsdag søkte han avskjed, noe som ble innvilget umiddelbart, sier sorenskriver Svendsen.

– Er domstolens tekniske utstyr brukt i forbindelse med det anførte lovbruddet?

– Spørsmål om siktelsen må Kripos svare på.

Domstoladministrasjonen vil ikke kommentere siktelsen, og henviser til politiet for den pågående etterforskningen. Mannens forsvarer, Vegard Aaløkken, opplyser til NTB at hans klient nekter straffskyld.