Gjennom flere artikler i E24 den siste tiden er det blitt kjent at Solbergs ektemann Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer i flere selskaper mens kona satt ved roret som statsminister. Det har utløst en debatt om Solberg kan ha opptrådt inhabilt i sin regjeringstid.

Høyre offentliggjorde fredag listen over ektemannens aksjehandel i perioden da Solberg var statsminister. Den viser at Finnes gjorde 3600 aksjehandler i perioden mens Solberg satt som statsminister. I snitt gjorde Finnes 1,25 aksjehandler om dagen i de 2919 dagene Solberg var statsminister.

– Sindre har handlet langt mer enn han underveis har fortalt meg og Statsministerens kontor, sier Solberg.

– Det er alvorlig fordi det innebærer at jeg egentlig har vært inhabil i enkelte saker jeg har behandlet da jeg var statsminister.

Annonse

Advokatkontoret i NBBL har ledig stilling som advokat (advokatfullmektig)

Tydelig preget

Solberg sier at ektemannen drev med omfattende, kortsiktig aksjehandel til tross for at han visste at han ikke skulle gjøre det.

– Listen viser at Sindre ikke har vært ærlig med meg, verken da jeg var statsminister eller da jeg konfronterte ham med dette etter at dere i pressen begynte å stille spørsmål, sa Solberg.

Hun var tydelig preget da hun snakket om det som handler om tillit mellom to ektefeller.

– Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det i en familie og i et ekteskap. Det gjør vond for meg å være så hard mot Sindre som det jeg er i dag. Men fordi vi er gift og har felles økonomi, så har handlingene han har gjort direkte påvirkning på hvordan jeg kan utøve mine oppgaver som politiker, sa en tydelig preget Solberg.

– De samtalene jeg har med Sindre om dette tillitsbruddet, skal jeg ha med ham, og ikke med dere.

Ingen innsideinformasjon

Hun er helt sikker på at ektemannen ikke har fått innsideinformasjon av henne, men sier imidlertid at det ikke er mulig for henne å kategorisk utelukke at han har fanget opp noe og peker på at de bodde sammen i statsministerboligen i åtte år, der hun hadde møter og tok med seg papirer hjem.

– Men jeg kommer selv, med den kunnskapen jeg har nå, ikke på noe som antyder at han har hatt innsideinformasjon, sier hun.