Forslaget om å etablere fem nye tingretter i revidert nasjonalbudsjett skjer som følge av løftet om reversere domstolsreformen som Solberg-regjeringen innførte i 2020.

Flere domstolsledere er sterkt uenig i forslaget, og ønsker at dagens 23 tingretter får stå uendret, skriver NRK.

Sorenskrivere i tingrettene Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Ringerike, Asker og Bærum, Telemark og Vestre Innlandet akter nå å sende et brev til Stortinget.

Annonse

Legal Officer - Food and Veterinary Unit

– Bør ikke følges opp

– Vi mener at dette er et dårlig forslag som ikke bør følges opp, heter det i brevet.

Videre skriver de at forslaget ikke innebærer en reversering av domstolsreformen, men en opprettelse av fem nye domstoler. De mener dagens struktur fungerer godt, og at endringen vil føre til at fagmiljøene svekkes.

– Vi håper at forslaget skrinlegges og at alle dagens 23 tingretter får stå uendret. Det vil skape nødvendig ro og forutsigbarhet for publikum, aktører og ansatte. Vi mener at en opprettholdelse av dagens struktur vil gi best bruk av ressurser og forsvarlig forvaltning av midler til domstolene, skriver sorenskriverne.