Høsten 2007 besøkte kong Juan Carlos og dronning Sofia byen Gerona, i det nordlige Katalonia. I den forbindelse valgte to demonstranter å brenne et bilde av kongeparet, som en politisk protest for katalansk uavhengighet og mot monarkiet.

For dette ble de to dømt til bøter på rundt 20.000 kroner, subsidiært ikke mindre enn 15 måneders fengsel.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg fant tirsdag enstemmig at dommen representerte en krenkelse av ytringsfriheten etter EMK art. 10.

Ikke et personangrep

Den spanske grunnnlovsdomstolen hadde klassifisert brenningen som «hate speech» og oppfordring til vold. Strasbourg deler ikke vurderingen, og mener brenningen var del av en politisk debatt av allmenn interesse, snarere enn et personlig angrep på kongen. Domstolen fremhever at det i en legitim politisk debatt må tolereres ytringer som både støter og sjokkerer.

I tillegg legger domstolen vekt på at straffen fremstår som uforholdsmessig streng.

Retten ble ledet av den svenske EMD-dommeren, Helena Jäderblom. Selve dommen er kun tilgjengelig på fransk, men et engelsk sammendrag kan du laste ned her.