Etter mange års dvale, er det blåst nytt liv i ICJ-Norges fagutvalg for flyktning- og humanitærrett. Initiativtager er tidligere dommer i Høyesterett Ketil Lund, som også sitter i styret i ICJ-Norge.

Advokat Torstein Bae har påtatt seg å lede utvalget, og forteller at de nå ønsker å organisere en gratis rettshjelpordning på fagfeltet. 

- Udekket behov

- Denne faggruppen har ligget nede i mange år, og vi er vel litt inspirert av Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe for asyl- og utlendingsrett. Vi vet at det er et udekket rettshjelpbehov her, og at det er viktige prinsipielle saker hvor klienten i svært liten grad har mulighet til å betale selv. Offentlige ordninger om fri rettshjelp dekker ikke dette, og da er det klart at advokatene må ta et ansvar for å sørge for at folk får de rettighetene de har krav på, sier Bae.

Han ser for seg at gruppen skal ta saker om opphold på forskjellige grunnlag, returer, fengslinger av barn og et bredt spekter av asylrettsspørsmål.

- Og så ser vi for oss rettspolitisk arbeid, og et godt samarbeid med de mange dyktige organisasjonene som allerede jobber på dette feltet. Det er mange som er engasjerte.

Alle kan melde seg

- Hvordan skal dere plukke hvilke saker dere skal ta?

- Det er klart det er en jobb å gjøre med utvelgelse. Det er et begrenset antall saker vi kan påta oss, men vi ser for oss at det skal være høy kvalitet i det arbeidet som gjøres i sakene vi velger ut.

- Kan alle melde seg?

- Absolutt, hvis det er advokater som har kompetanse og engasjement på dette feltet, er alle velkomne til å ta kontakt, sier Bae.

Medlemmene i fagutvalget er:

  • Torstein Bae (leder)
  • Knut Erik Strøm
  • Kjersti Cecilie Jensen
  • Julia Bennin
  • Constance Jessen Holm
  • Mads Andenæs