Mannen sonet fra 2011 til 2017 i forvaring på Ila. Der var han svært utagerende, og de siste fire årene av soningen tilbragte han i all hovedsak i isolasjon. Etter at han i 2017 ble overført til Dikemark, og fikk medisiner, ble tilstanden bedre.

Advokat Anita Hessen har representert mannen siden 2016. Hun tok ut søksmål mot staten, med påstand om at den manglende behandlingen av han psykotiske tilstand i fengselet representerte umenneskelig behandling i strid med EMK artikkel 3. Staten har nå erkjent at det forelå nedverdigende behandling i strid med EMK artikkel 3.

anita hessen.jpg
Advokat Anita Hessen, Advokatfirmaet Hessen & Knapstad.

Oppreisningen settes til en halv million kroner.

– Etter at jeg leverte sluttinnlegget begjærte staten stansing. Oslo tingrett ga ikke medhold i begjæringen om stansing, og dermed begynte staten å forhandle i midten av forrige uke. Saken skulle gå denne uken, men ble altså forlikt rett før jeg skulle gå i retten med den, forteller Hessen.

Begjærer gjenåpning

– Jeg er veldig glad for at det nå er enighet i denne vanskelige saken. Det er svært beklagelig at saksøker ikke har fått god nok oppfølging under straffegjennomføringen i fengselet og fra helsetjenesten, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Aftenposten, som omtalte forliket tirsdag.

Den utløsende faktoren var en rettspsykiatrisk undersøkelse som kom nå i august, der det konstateres at mannen har vært psykotisk helt siden 2009. Spørsmålet som nå gjenstår, er om mannen dermed også skulle vært vurdert som psykotisk under under forholdene han ble forvaringsdømt for, og derfor skulle vært kjent utilregnelig.

På vegne av klienten har advokat Hessen begjært mannens straffesaker gjenåpnet, og det var i påvente av disse begjæringene at staten ønsket den sivile saken stanset.