Fredrik Fasting Torgersen ble for 60 år siden dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata 6B. Torgersen sonet 16 år for drapet, og har kontinuerlig arbeidet for å få saken gjenopptatt. Så langt uten hell.

Torgersens arvinger har overtatt arbeidet med å få fremmet saken. Med på laget har de blant andre fått advokat Cato Schiøtz, noe som har resultert i den nå sjuende begjæringen om gjenåpning.

Påtalemyndigheten har nå avlevert sitt tilsvar til begjæringen, og konklusjonen fra deres side er, nok en gang, at det etter påtalemyndighetens syn ikke er fremkommet nye opplysninger.

«Den foreliggende gjenåpningsbegjæring er basert på samme faktiske grunnlag som tidligere begjæringer er basert på. Rettskraftvirkningene av de tidligere avslagene gjør at den nå fremsatte begjæring ikke kan tas til følge», skriver statsadvokat Stein Vale i konklusjonen på det 59 sider lange tilsvaret.

Torgersen døde i 2015, 80 år gammel. Rigmor Johnsen døde i 1957, 16 år gammel.