– Slik Statsministerens kontor (SMK) forstår loven, skal politikere verken tjene eller tape på å måtte pendle for å ha verv i regjeringsapparatet. SMK mener Skatteetaten i noen tilfeller tolker loven for strengt, slik at en rekke politikere i realiteten taper penger på å være pendlere, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor i en pressemelding.

Mandag svarte SMK på et varsel om krav fra Skatteetaten om å betale mer i arbeidsgiveravgift. Bakgrunnen er at etaten mener at 17 politikere i regjeringsapparatet har skattet feil på sine pendlerboliger. Dette får også konsekvenser for arbeidsgiveravgiften.

Annonse

Ledige stillinger i vårt Compliance & Crisis Management-team

SMK skriver at de reagerer på at Skatteetaten i sitt forhåndsvarsel tolker loven strengere enn i den veiledningen etaten tidligere har gitt til SMK og enkeltpolitikere.

– Både SMK og enkeltpolitikere må kunne stole på veiledningen de får fra Skatteetaten. SMK reagerer derfor i svarbrevet på at Skatteetaten har endret sin tolkning, noe som har gjort at pendlersituasjonen kan føre til store og uforutsette skatteutgifter for enkelte politikere, sier Hjukse.