Nyttårsaften kunngjorde Lillestrøms største advokatfirma at de ville tilby alle direkte berørte husstander inntil tre timer gratis rådgivning.

– Dette er vårt område, og derfor er det viktig for oss å stille opp og gjøre en innsats. Vi har ansatte som bor i Gjerdrum, vi kjenner folk som bor i området, og vi har klienter med hus helt inntil raskanten, sa partner i Økland, Audun Ludvig Bollerud.

Nå kan han fortelle at de har mottatt mer enn ti henvendelser, på vegne av flere titall husstander, forteller han.

– Vi mobiliserte drøyt ti ansatte søndag, og fikk henvendelser fra både enkeltpersoner og på vegne av boligssameier med mange husstander. Det har gått mye på hvordan man skal forholde seg til tingsskader, og sikring av dokumentasjon, sier Bollerud.

I tillegg er mange naturlig nok opptatt av spørsmål knyttet til erstatningsbolig og utgifter til leiebolig.

– Mitt inntrykk er at inntrykk at forsikringsselskapene har gitt god og bra informasjon, og vært bra tilstede. Men noen ønsker supplerende informasjon. Mange har vært veldig glade for bare å kunne ringe noen, og høre litt om det praktiske. Beboerne er i en svært stressende og sjokkartet situasjon, og trenger jo åpenbart litt tid på få bearbeidet dette.

– Hva har du rådet dem til?

– Det er jo veldig tidlig, folk må få samlet seg, men jeg har sagt at de må forsøke å skaffe så mye dokumentasjon som mulig på hva som var i boligene. Det kan være kontoutskrifter som dokumenterer kjøp, kunderegistre hos Bohus, Elkjøp, Power eller hvor enn man har kjøpt innbo. Alle dokumenter som viser hva du har kjøpt vil gjøre det enklere for selskapene å gi et riktig oppgjør. Man har kanskje bilder fra en bursdag, som viser innbo. Slikt kan være nyttig. Noen har også lurt på dette med ansvar og årsak, men det er det for tidlig å si noe om. Jeg går ut fra at det blir satt ned en kommisjon på ett eller annet nivå for å finne årsaken til skredet, sier Bollerud.

Han er enig med Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith, som i Vårt Land i går kritiserte den manglende statlige statlige beredskapen til rettslig bistand etter kriser og katastrofer.

– Jeg synes Smith har et godt poeng. Dagens ordninger er for dårlig, og disse henvendelsene vi har fått viser at det er et behov. Det er jo dessuten også et stort spørsmål om hvilke resurser kommunen har tilgjengelig. Små kommuner er ikke rigget for en situasjon som dette. Jeg føler litt med dem. Det er veldig mye akkurat nå, sier Bollerud.