Ifølge E24 er hotellet, som er eid av Petter Stordalen, i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale motparten til sammen 2,7 millioner kroner.

I Oslo tingrett tapte hotellet, og det ble også dømt til å betale forsikringsselskapets sakskostnader med 1,2 millioner kroner. Avgjørelsen ble anket.

Forsikringsselskapet hevdet at en klausul om «epidemisk utbrudd» kun var ment å dekke utbrudd i hotellet, ikke tap på grunn av et utbrudd i samfunnet. I likhet med tingretten ga lagmannsretten støtte til dette synet.

Ifølge Dagens Næringsliv kan det være aktuelt for hotellet å anke avgjørelsen til Høyesterett.