Den domfelte bonden er opprinnelig fra Sveits, der han jobbet som tollbetjent. Uten fagutdannelse kom han til Trøndelag med sin familie i 2009. Der overtok han et gårdsbruk med storfe, uten noen tidligere erfaring med slik virksomhet.

szd09ba2
Eksempel på glad ku.

Nå er mannen i Namdal tingrett dømt til seks måneders fengsel, hvorav to måneder betinget, for manglende stell av dyrene. I tillegg forbys han inntil videre å ha produksjonsdyr i næringsmessig husdyrdrift.

Tiltalen ble tatt ut etter at Mattilsynet avdekket at dyrene var underernært på grunn av for dårlig fôr. I tiltalen skriver påtalemyndigheten at sveitseren heller ikke sørget for at dyrene «fikk mosjon og velvære ved at han unnlot å slippe dyrene ut på beite i sommerhalvåret. Som en følge av dette ble dyrene utsatt for lidelser, blant annet i form av langvarig sult, understimulering av naturlige behov som mosjon og frisk luft og sykdommer som underernæring og kraftig avmagring».

Etter storfeforskriften skal kyra være ute på beite minimum åtte uker hver sommer.

Bonden fortalte i retten at han hadde kuttet ut kraftfôr fordi dyrene ble syke av det, og at han hadde forsøkt å kompensere med en kombinasjon av grønt gress, bananer og epler. Dette var ikke vellykket.

Retten bemerker at sveitseren etter rettens mening skulle kvalifisere til soning med elektronisk fotlenke.