Eva Kristin Hansen har trukket seg som stortingspresident etter avsløringer om at hun i tre år fikk pendlerbolig selv om hun eide en bolig i Ski. Det var statsadvokat Lars Erik Alfheim som sist uke ba politiet i Oslo om å åpne etterforskning av pendlerbolig-sakene. Ingen er utpekt som mistenkt eller siktet i saken.

I en SMS til Aftenposten opplyser Hansen at hun foreløpig ikke er kontaktet av politiet. Hun henviser ellers til advokat Elden for svar på andre spørsmål.

I reglementet står det at pendlerbolig tildeles representanter som er folkeregistrert «eller» faktisk bosatt mer enn 40 kilometer unna. Hansen var folkeregistrert i Trondheim.

– Klar ordlyd

– Ordlyden er klar. Den sier «eller». Selv om det kanskje er ment annerledes, kan man ikke i en strafferettslig sammenheng tolke det utvidende. Klarhetskravet gjelder også for Kong Salomo, sier John Chr. Elden til Rett24.

Til Dagbladet sier han at Stortingspresidenten ser ut til å ha fulgt reglene slik de er vedtatt og formulert.

– Det er grunnleggende i strafferetten for alle som utsettes for mistanke, at ingen kan dømmes i strid med lovens ordlyd. Uklarheter ved formuleringer skal komme de mistenkte til gode. Det gjelder også for stortingsrepresentanter, sier han.