I dagens Aftenposten opplyser Justisdepartementet at det ikke kan ventes noen proposisjon om ny straffeprosesslov før våren 2021.

Da vil det ha gått fire og et halvt år siden straffeprosesslovutvalget avga sin innstilling, i november 2016.

– I mellomtiden hoper sakene seg opp i domstolen og blir en flaskehals, sier Høyres justispolitiske talsperson, Peter C. Frølich, til avisen. 

Han foreslår derfor å del-gjennomføre enkelte av forslagene fra NOU'en, herunder å:

  • Redusere omfanget av anker til lagrettene ved å innføre silingsadgang også i de mest alvorlige straffesakene med strafferamme over 6 år.
  • Gjenbruk av forklaringer fra første instans, basert på lyd- og billedopptak.
  • Redusere omfanget og lempe på kravet til begrunnelsen når domstolen tar stilling til en anke.
  • Aktiv saksstyring fra dommerne i retten
  • Adgang til å benytte fjernavhør og fjernmøte i straffesaker.

– Dette er gryteklare forslag som vi kan sette i gang med nå, sier Frølich til avisen.

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sier at regjeringen gjerne vil diskutere muligheten for å ta ut enkelte punkter i en egen proposisjon og hastebehandle dem.

– Begge parter er opptatt av å redusere saksbehandlingstiden i domstolen, sier Rotevatn.

Les hele Aftenpostens artikkel her