To studenter ved Nord Universitet saksøkte nettavisen Bodø Nu for brudd på åndsverkloven, etter at Bodø Nu lagde en nyhetsartikkel basert på studentenes podcast «Fengselspodden».

I podcasten hadde studentene intervjuet en innsatt i Bodø Fengsel, og studentene mente Bodø Nu hadde kopiert podcastens særtrekk og komposisjon, uten å kreditere dem personlig.

Vanlig praksis

«Selv om Bodø Nu sin artikkel henviste til «Fengselspodden», var opphaverne ikke nevnt ved navn. Det var heller ingen lenke til publiseringen i Spotify. Uten slik lenke var det umulig for leserne å vite hva «Fengselspodden» er og hvem som er opphavere. Ved googlesøk på «Fengselspodden», var det kun treff på Bodø Nu sin artikkel», het det i saksøkernes sluttinnlegg, ifølge et referat i nettavisen Medier24.

Bodø Nu anførte på sin side at de ikke hadde gjort annet enn hva som er vanlig praksis i pressen, der man siterer andres nyheter ved å henvise til mediet de er publisert i.

Annonse

Legal Officer - Internal Market Affairs - Environment

Fulle sakskostnader

Onsdag kom dommen fra Oslo tingrett, og den ender med at de to studentene tilkjennes fulle sakskostnader, samt et samlet vederlag på 10.000 kroner for krenkelse av opphavsretten. Tingretten skriver:

«Retten har vært i tvil om resultatet. Tvilen er knyttet til at det et intervjuobjekt har uttalt, i et annet medium i samsvar med alminnelig praksis (jf. Grunnloven § 100) kan gjengis i pressen, og at artikkelen ut fra det opplyste består av ca. 3 800 tegn, mens hele podcasten er på omkring 10 000 tegn. Tvilen har også vært knyttet til om måten det er sitert på i vår sak er innenfor eller utenfor det som anses som vanlig praksis for sitat i presse og kringkasting.

Retten har likevel kommet til at artikkelen har for store likhetstrekk med den opprinnelige saken. Dette da hele artikkelen, med unntak av innledningen, bygger på å gjengi stoff fra fortellerstemmen og svarene som «Mads» har gitt i podcasten. I artikkelen er sitater blandet sammen med referat fra fortellerstemmen, og det er lagt inn sitater som angivelig skal være «Mads» uttalelser. Selv om teksten i artikkelen er noe omskrevet, og rekkefølgen er endret, sammenliknet med podcastens oppbygging, er teksten lett gjenkjennelig. Ord og uttrykk i podcasten går også igjen i artikkelen slik at man gjenkjenner formuleringer.»

– Vi er stolte

Retten mener også at studentene ikke ble kreditert i tråd med god skikk, ettersom det ikke ble forklart hva slags podcast «Fengselspodden» var, eller inntatt noen lenke.

– Vi er stolte av studentene, som har turt å stille i denne saken. Det er studenter mot en stor aktør i bransjen, og det fortjener de litt kred for, sier deres prosessfullmektig Mads Backer-Owe til Medier24 onsdag.

– Vi tar dommen til etterretning, men vi er uenig i utfallet Oslo tingrett har kommet til. Vi har ikke tatt stilling til om vi skal anke saken, det må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier ansvarlig redaktør i Bod Nu, Simen Pedersen, til egen avis.