Forsvarer i Høyesterett var John Christian Elden. (Foto: Jil Yngland/NTB)

Sugardating var straffbart kjøp av seksuelle tjenester mener Høyesterett

– En klargjøring som inviterer politiet inn på soverommet for å etterforske om relasjoner med skjev økonomi mellom to parter hovedsaklig skyldes sex, sier forsvarer John Chr. Elden.

– Staten skal være varsom med å gripe inn i frivillige relasjoner mellom voksne mennesker. Det kan fort bære galt avsted hvis sexkjøpslovens ordlyd tøyes for langt, sa forsvarer Ida Andenæs da saken ble sluppet inn til behandling i Høyesterett. For Høyesterett er saken prosedert av hennes kollega John Chr. Elden.

Torsdag kom dommen, og der konkluderer Høyesterett, i likhet med underinstansene, med at det aktuelle forholdet faller inn under sexkjøpparagrafen.

Tiltalte er en 55 år gammel mann, som i mai ble dømt til to års fengsel for ett tilfelle av seksuell omgang med en mindreårig, samt gjentatte kjøp av seksuelle tjenester fra jenter som var 16 og 17 år gamle.

Fikk kontanter

Det sentrale spørsmålet i saken har vært om mannens forhold til de aktuelle jentene var utslag av prostitusjon, eller om en det var en legitim seksuell relasjon basert på «gaver», og derfor faller utenfor straffelovens definisjon på prostitusjon.

I lagmannsretten forklarte mannen at han hadde lest seg opp på konseptet «sugardating», før han opprettet profil på relevante nettsteder. Selv mente han relasjonene var «rollespill som ga en spenning i hverdagen».

Lagmannsretten var ikke enig, og la vekt på at mannen systematisk overleverte kontanter til kvinnene han hadde seksuell omgang med. Det ble også fremhevet at relasjonene hadde «få eller ingen elementer av det som karakteriserer et ordinært parforhold», og «lite annet enn seksuell omgang på et hotellrom».

«Fraværet av sentrale aspekter ved en parrelasjon understreker (...) at utveksling av seksuelle tjenester mot vederlag har vært det definerende», het det i dommen.

– Uten tvil

Høyesterett er enig dette, og skriver at det ikke er avgjørende hva forholdet kalles, eller hvordan partene kom i kontakt med hverandre. Det avgjørende er om bindeleddet mellom partene i all hovedsak er en utveksling av seksuelle tjenester mot vederlag. Førstvoterende Cecilie Østensen Berglund skriver:

«Etter mitt syn beskriver lagmannsretten her forhold som uten tvil rammes av straffelovens bestemmelser om kjøp av seksuelle tjenester, uavhengig av partenes eventuelle betegnelse på relasjonen. Både lagmannsrettens generelle lovforståelse og den konkrete rettsanvendelsen er derfor riktig.»

Tiltalen inneholdt også ett tilfelle av seksuell omgang med en 15 år gammel jente. Dette ble rettskraftig avgjort i lagmannsretten. Retten legger til grunn at dette ville gitt ett års fengsel alene. Samlet setter Høyesterett straffen til ett år og 10 måneders fengsel. Det er da gitt fradrag på to måneder for tilståelse.

– Det er bra at straffen ble redusert, og en grei klargjøring fra Høyesterett, som inviterer politiet inn på soverommet for å etterforske om relasjoner med skjev økonomi mellom to parter hovedsaklig skyldes sex, kommenterer John Chr Elden.

Dommen finner du her.

Les også

Staten går inn som deltaker i den EØS-betente dagpengesaken i Høyesterett

  • Hanne Harlem
  • Rannveig Bakke Tvedten
  • Kjetil Fredvik

Kommentar

Mangelfull kontroll med beltelegging i psykisk helsevern

Sparkesykkeldiskusjonen: Oslo tingrett mener Borgarting tar feil om straffenivået

Kjemper for bevillingen og klager Rondeslottet-advokat inn for Disiplinærnemda

Statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter

Stein Vale

Kommentar

Lovforslag med uheldige begrensninger i informasjonsflyten i politiet

Bodø kommune må betale 45 millioner etter ulovlig anskaffelse