Menneskerettsdomstolen i Strasbourg kunngjorde tirsdag dom i en sak som gjaldt lovligheten av å straffe tiggere med bot, subsidiært fengsel, for å tigge på offentlig plass.

Klageren var en nå 28 år gammel rumensk kvinne, som i 2011 ble ilagt en bot på rundt 1000 kroner for å tigge på gaten i Geneve. Kvinnen nektet å vedta boten, og fikk siden ytterligere sju forelegg.

Til slutt ble hun dømt til rundt 5000 kroner i bort som en samlestraff for bøtene. Da dette ikke ble betalt, endte det med at kvinnen sonet fem dager i fengsel i stedet.

Nå slår EMD fast at forbud mot tigging er et «radikalt tiltak» som krever sterke grunner for å kunne forsvares, og at streng prøving fra domstolene er påkrevd. Selve avgjørelsen er kun tilgjengelig på fransk, men i den offisielle pressemeldingen skriver domstolen at den lokale lovens generelle blankoforbud mot tigging «avskar en reell balansering av interessene». Retten legger vekt på at andre land i Europa benytter mindre inngripende sanksjoner for å begrense tigging, og dessuten sanksjoner som i større grad åpner for individuelle vurderinger.

Domstolen skriver i sammendraget:

«The Court considered that the penalty imposed on the applicant had not been proportionate either to the aim of combating organised crime or to the aim of protecting the rights of passers-by, residents and shopkeepers. The applicant was an extremely vulnerable person who had been punished for her actions in a situation in which she had in all likelihood had no choice other than to beg in order to survive. In the Court’s view, the penalty imposed had infringed the applicant’s human dignity and impaired the very essence of the rights protected by Article 8 (...)»

Kvinnen blir i EMD tilkjent rundt 10.000 kroner i oppreisning.

Kvinnen hadde også anført at forbudet krenket hennes ytringsfrihet etter artikkel 10. Dette blir med fem mot to stemmer, i hvert fall ifølge Rett24s haltende franskkunnskaper, vurdert å være et spørsmål som er konsumert av vurderingen under artikkel 8.

Dommen på fransk finner du her, det engelske sammendraget finner du her.