Sven-Jørgen Lindsetmo har fortsatt sju år igjen til han fyller 70, men tidligere i år varslet han at han ikke tenker å fortsette som domstolleder frem til pensjonsalder. Han fortsetter i stedet som lagdommer, slik han var fra han ble konstituert i Frostating tilbake i 2006, og frem til han ble førstelagmann i 2014.

Før dette jobbet han som advokat. Søknadsfristen på lederjobben i Frostating lagmannsrett går førstkommende søndag.

Annonse

Advokater søkes til kontorfellesskap i Haugesund

Vanligere å gi seg

– Hvorfor velger du å tre til side? Du kunne jo ha sittet i mange år til?

– Det har jo vært en slags tradisjon å sitte helt til pensjonsalder, men vi ser nok en endring der. Både blant ledere og blant andre dommere. Det er mer vanlig å gi seg før 70 nå.

– Hvorfor det, tror du?

– Jeg tror det kan være et symptom på at det er ganske stritt å være dommer i dag. Mange synes det er høyt arbeidspress over mange år, og merker kanskje at hvis man har allerede har opptjent sine pensjonspoeng, så er det i en totalvurdering ikke så viktig å bli stående til man er 70. Jeg mener å se en tendens til det. Men for min egen del, så er det sånn at da jeg begynte som førstelagmann, så hadde jeg en klar målsetning om ikke å sitte til 70. Jeg tenkte egentlig seks til åtte år. Nå ble det to år mer enn det, men jeg mener det er viktig med rotasjon i toppjobben i en større domstol. Det er viktig å slippe til yngre folk, og jeg kjenner at etter 10 år som leder, så er min vakt over. Ved å gå av nå, kan jeg fremdeles se frem til flere år som vanlig lagdommer før pensjon. Og så ser jeg også frem til litt bedre tid til å dyrke min lidenskap – rypejakt med stående fuglehund!

Var i Høyesterett

– Du har vært 17 år i lagmannsretten. Har arbeidspresset endret seg i disse årene, føler du?

– Det har gått litt opp og ned. I Frostating nå, så er det ikke like travelt som det var i det verste årene for fem-seks år siden. Dette kan nok variere mye fra domstol til domstol. Men det er ikke arbeidspresset som gjør at jeg går av nå. Jeg føler jeg kan forlate en domstol som er i god stand, med gode saksbehandlingstider. Og jeg må si at det å være domstolleder er en fantastisk jobb å ha. Det har egentlig aldri vært så artig som de siste årene. Det har mye med erfaring å gjøre. Du trenger noen år i stolen før du føler at du skjønner alle sidene av domstolsdrift. Det er nok også kanskje grunnen til at jeg ikke ga meg før. Men nå får yngre krefter slippe til, og jeg gleder meg til vanlig lagdommerjobb.

– Du fikk også et opphold i Høyesterett for noen år siden. Hvordan var det?

– Det var fantastisk. Det er en av de tingene jeg husker med stor glede fra karrieren. Både det å ha vært på innsiden av de prosessene som foregår der, men også det å få oppleve en så hyggelig og utrolig veldrevet domstol, sier Lindsetmo, som var konstituert dommer i Høyesterett første halvår 2019.