På en svært publisert pressekonferanse i juni, slo svensk påtalemyndighet fast hvem som etter deres syn, mest sannsynlig, sto bak drapet på Olof Palme. Den såkalte Skandiamannen, Stig Engström, «går inte komma runt», var ordlyden fra påtalemyndighetens Krister Petersson.

Hva Engström eventuelt ville hatt å si til sitt forsvar, får vi aldri vite. Han døde for 20 år siden. Nå har Justitieombudsmannen, som tilsvarer den norske Sivilombudsmannen, altså besluttet å reise det vi ville kalt en ET-sak, er undersøkelse av eget tiltak, «för att utreda vissa rättssäkerhetsfrågor med anledning av åklagarens redovisning då en namngiven person, sedan flera år avliden, angavs som misstänkt för mordet».

– Påtalemyndighetens uttalelser reiser spørsmål om de mistenktes interesser ble varetatt ved pressekonferansen, og om omstendigheter som talte til mistenktes fordel ble løftet frem i tilstrekkelig grad. Jeg har gjort tydelige avgrensninger for min undersøkelse, og det er ikke snakk om en gjennomgang av hele granskningen, skriver justitieombudsmann Per Lennerbrant i en pressemelding.

Den mistenkte Stig Engström var i Sveavägen den kvelden Olof Palme ble skutt, det har det aldri vært tvil om. Han ble intervjuet av SVT om sin observasjoner, og under pressekonferansen kommenterte Pettersson at Stig Engströms «närmast hånar polisen» i sine uttalelser. Pettersson sa videre at man ikke hadde funnet støtte for at Engström var del av en større konspirasjon, men at det «går inte heller helt att avfärda», skriver SVT.

Påtalemyndigheten har fått frist til 16. november til å svare.