Det bekrefter Bromander overfor Rett24.

Valget av ny president skjer på Juristforbundets landsmøte i Bergen i november. Der vil valgkomitéens innstilling bli fremlagt for delegatene, og forslaget til president er altså dagens leder for Juristforbundet Stat.

– Gratulerer med innstillingen, hvorfor vil du bli president?

– Takk, det er fordi jeg brenner veldig både for Juristforbundet, for juristene og for og for samfunnets syn på jurister.

– Hva tenker du gjøre med samfunnets syn på jurister?

– Jeg synes både verdsettelsen og respekten for jurister generelt burde vært større. Dette gjenspeiler seg i alt fra posisjonen til jurister i offentlig sektor, til diskusjonen om salærsatsen.

– Salærsatsen har vi hørt mye om de siste årene, og siste ord er kanskje ikke sagt?

– Det har vært en spesiell sak, men jeg mener det i bunnen handler om hvordan samfunnet verdsetter denne kompetansen. Dette er noe jeg brenner for, og derfor er det så motiverende å jobbe med dette.

Annonse

Ønsker du å bli en del av et sterkt fagmiljø?

Går av etter fire år

Bromander har nå vært fulltidstillitsvalgt i 10 år. Først som leder for Politijuristene, og deretter som leder for de 8000 medlemmene i Juristforbundet stat. Blir han valgt på landsmøtet, blir det i første omgang for en periode på fire år.

Den nåværende presidenten, Håvard Holm, ble valgt i 2018, og går dermed av etter én periode som president. Han kom fra vervet som leder av Dommerforeningen. Holm er ellers lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

– Hvorfor ønsker du ikke gjenvalg?

– I utgangspunktet hadde jeg ikke tenkt å sitte i mer enn fire år. Jeg hadde lyst til å jobbe noen flere år i lagmannsretten før jeg blir pensjonist, så dette har ligget i kortene, sier Holm, som er 66 år gammel.

Landsmøtet i Juristforbundet holdes 11. og 12. november.