Den 35 år gamle mannen jobber i hjemmesykepleien i Oslo kommune, men er nå dømt til 60 dagers fengsel. Det er dobbelt som mye som aktors påstand på 30 dager. 15 av dagene er riktignok gjort betinget.

Bakgrunnen for Oslo tingretts harde dom, er at mannen er funnet skyldig i underslå 57.000 kroner i kontanter fra en døende pasient på sykehjemmet der han jobbet. Pasienten hadde tatt med gamle, utgåtte sedler han hadde spart hjemme, og pleieren påtok seg å veksle dem inn i nye, brukbare sedler. I stedet beholdt han pengene selv, og eieren døde kort tid senere.

Underslaget ble oppdaget ved en tilfeldighet, da etterlatte lurte på hvor det var blitt av kontantene mannen hadde tatt med seg da han ble innlagt på sykehjemmet. De etterlatte oppdaget også at noen hadde tatt ut 10.000 kroner i kontanter med mannens bankkort, på et tidspunkt da mannen selv åpenbart ikke ville være i stand til dette.

Også dette underslaget inngår i dommen mot sykepleieren. Pengene ble tilbakelevert.

Forsøkte å selge boligen

Men det stoppet ikke der, for i tillegg forklarte niesen at familien var blitt kontaktet av en eiendomsmegler. Megleren forklarte at et firmaet hadde fått i oppdrag å selge pasientens leilighet før hans død. Sykepleieren hadde fått fullmakt til å stå for salget, men megleren var blitt direkte instruert om å ikke nevne salgsoppdraget for sykehjemmet.

Da den nå domfelte pleieren la inn et bud på halvparten av boligens verdi, valgte likevel meglerfirmaet å kontakte familien – som var helt ukjent med salgsoppdraget.

«At en kommunalt ansatt sykepleier handler på en slik måte, tilsynelatende i stillings medfør overfor en pasient, kan bidra til å svekke den allmenne tillit til det offentlige hjelpeapparat. (...) I det tiltalte fortsatt arbeider med eldre, sårbare personer, er det også av individualpreventive årsaker behov for en streng straffereaksjon. Tiltalte viste ingen anger for sine handlinger i retten, utover at han var lei seg for hvilke konsekvenser saken kunne få for ham personlig», heter det i dommen fra Oslo tingrett.