Søksmålet gjaldt om Norsk Tippings pengespillmonopol kan opprettholdes, eller om enerettsmodellen som føres i dag er i strid med EØS-avtalens artikkel 31, som sikrer retten til fri etablering i EØS-området. Det gjør den ikke, ifølge Borgarting lagmannsrett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken kan ankes inn for Høyesterett.

Spillselskapet Norsk Lotteri gikk i 2019 rettens vei for å velte Norsk Tippings spillmonopol, men tapte da saken var oppe i Oslo tingrett og ble dømt til å betale 754.000 kroner i sakskostnader. Norsk Lotteri valgte å anke saken til lagmannsretten.

Det var første gang siden 2008 at et spillselskap gikk rettens vei for å utfordre enerettsmodellen.

I 2008 saksøkte Norsk Lotteri staten ved Kulturdepartementet etter å ha fått avslag på to søknader om å få starte som spilltilbyder. Avslaget var begrunnet i dagens enerettsmodell. Den innebærer at kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto får tilby pengespill i Norge.

Sentralt i søksmålet sto Norsk Lotteris påstand om at enerettsmodellen ikke oppfyller kravene i EØS-avtalen. Den sier at en enerettsmodell må oppfylle tre vilkår for å være legitim; den må oppfylle legitime formål, være egnet til å tjene disse formålene og være nødvendig for å oppnå aktuelt beskyttelsesnivå.

Det ble også pekt på at Norsk Tippings markedsføring, der det oppfordres til spill ved at man blant annet lokker med store gevinster i reklamene, bryter med retningslinjene i EØS-avtalen.

(©NTB)