Den helt ualminnelig langsomme straffesaken startet da politiet i i februar 2015 fikk en henvendelse fra en dataserviceforhandler. Domfelte hadde innlevert en PC til reparasjon, og i den forbindelse oppdaget butikken at den inneholdt bilder og tegninger av overgrep mot barn.

Deretter gikk det ikke slag i slag.

  • I april 2015 ble mannen orientert om at PCen var beslaglagt.
  • I april 2017 ble PCen gjennomgått.
  • I november 2017 ble mannens bolig ransaket.
  • I desember 2017 ble mannen pågrepet, hvoretter han i første avhør erkjente straffskyld.
  • Tidlig i 2018 ble ferieboligen i Spania ransaket, med ytterligere funn.
  • Og så, i februar 2020, ble saken ansett ferdig etterforsket ved Øst politidistrikt.

Annonse

Advokatfullmektig Kapitalforvaltning og private equity

Totalt er det beregnet at saken har nesten fire år ren liggetid. Mannens begjæring om at saken skulle avgjøres ved tilståelsesdom, ble ikke tatt til følge.

Moss tingrett dømte i august 2020 mannen til seks måneders fengsel, men det mener lagmannsretten er for strengt, saksbehandlingstiden tatt i betraktning. Lagmannsretten mener straffen i utgangspunktet ville vært ett år, men peker på at liggetiden er en klar krenkelse av EMK. I tillegg kommer tilståelsesrabatt, og at mannen har begynnende demens.

Samlet lander Borgarting på sju måneder fengsel, som i sin helhet gjøres betinget.

Forsvarer i saken, Helge Karlbom, tror saken har en av de lengste liggetidene som er registrert. Han opplyser at domfelte aldri har protestert på noe, og at resultatet er i samsvar det han hele tiden har erkjent.

– I prosedyren viste jeg til et par saker som hadde enda lenger liggetid, men denne er nok med i teten.

– Fikk dere noen forklaring?

– Vi hadde vitneforklaring fra en etterforsker, som forklarte at dette utelukkende handlet om saksbehandlingskapasitet. Det dukker stadig opp saker som er prioritert fordi de har fysiske ofre, og det var det ikke i denne saken.

I en storkammersak fra 2016, uttalte Høyesterett at liggetid som utgangspunkt skal føre til redusert lengde på straffen – ikke deldom. Samtidig ble det understreket at ekstreme tilfeller vil gjøre EMK-krenkelsen så alvorlig, at det ikke vil være aktuelt å benytte ubetinget fengsel.