Millionene kommer til å regne over alle som er involvert i det som formodentlig blir en av de virkelig store børsnoteringene i Norge i 2018. Honarerene til rådgiverne er beregnet å komme opp mot 200 millioner.

Advokatfirmaet Thommessen endte med det gjeveste oppdraget, som rådgiver for både Elkem og den selgende kinesiskkontrollerte aksjonæren Bluestar. 

Bare et steinkast unna i Vika i Oslo, rådgir advokatfirmaet Schjødt gruppene av «global coordinators» og «bookrunners», der norske ABG Sundal Collier, Carnegie og Nordea inngår.  

Prospekt

Dette fremkommer av prospektet som ble offentliggjort mandag. Totalverdien av Elkem antas å ligge mellom 17 og 19 milliarder kroner.

Advokatfirmaet Schjødt ved partner Viggo Bang-Hansen bekrefter at firmaet er engasjert i saken av tilretteleggerne, men vil ikke kommente saken utover det.

Bang-Hansen kom til Schjødt i 2003, etter tre år som juridisk rådgiver hos Norges Fondsmeglerforbund. Han har vært partner siden 2008.

SANDS i valgkomiteen

Etter å ha sittet i Elkems styre siden 2011, gikk advokat Sverre S. Tysland nylig ut av styret. Nå blir han leder av selskapets nyopprettede valgkomité. Tysland er partner i advokatfirmaet SANDS, og har en fortid i advokatfirmaet Selmer. I valgkomiteen får han selskap av SANDS-kollegaen Anne Kjølseth Ekerholdt, også hun ex-Selmer.

Valgkomiteen innstiller kandidater til styreverv og honorarer til styremedlemmer. Alle styremedlemmene er på valg neste år.

Industrihistorie

Det var pionerene Sam Eyde, Marcus Wallenberg, Knut Wallenberg og Knut Tillberg som i 1904 stiftet Det Norske Aktieselskap for Elektrokemisk Industri (Elektrokemisk). I 1969 byttet selskapet til det noe nettere navnet Elkem.

Etter at Orkla ovettok selskapet i 2004, ble selskapet tatt av børs i 2005, etter 90 år på det frie markedet. Under Orklas refokusering mot å bli et mer rendyrket merkevarekonsern, ble så Elkem i 2011 solgt til kinesiske Bluestar. Det var Selmer som representerte Bluestar da selskapet kjøpte Elkem i 2011. Thommessen var involvert også den gang, som representant for Orkla.

Gjennom børsnoteringen vil Bluestar nå hente inn kapital til å finansiere to store oppkjøp i Kina.

– Oppkjøpene gjør at vi får en markedsandel i Kina innenfor silikon på 14 prosent og blir verdens tredje største i silikonkapasitet, sa administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen, til DN i februar.