Sommeren 2019 sendte Equinor ut en pressemelding om at daværende juridisk direktør Hans Henrik Kloumann skulle over i en rolle som seniorrådgiver. Senere har Dagens Næringsliv omtalt hvordan dette var foranlediget av en granskning, der SANDS var hyret inn for å gjennomgå blant annet selskapets varslingsrutiner.

Et sentralt tema i saken har vært Kloumanns kritikk av selskapets compliancehåndtering av prosjekter i utlandet. Men så ble han altså i stedet selv gjenstand for granskningen, og fjernet. De konkrete detaljene er imidlertid fortsatt ikke kjent for offentligheten.

Annonse

To nye konsernadvokater til våre plattformer

– Hans gjentatte forsøk på dialog er blitt avvist, og han er konsekvent nektet innsyn i sentrale dokumenter, herunder den foreliggende granskningsrapport. Et søksmål medfører at tvistelovens regler om plikt til fremleggelse av dokumenter kommer til anvendelse. Klouman har ikke tatt ut stevningen for å få stillingen tilbake, og økonomiske forhold er helt underordnede, sier Cato Schiøtz, som sammen med Anders Christian Stray Ryssdal representerer Kloumann, til avisen.

De opplyser videre at Klouman vil sette fokus på en «ukultur som innebærer stigmatisering av kritiske stemmer».

– At sjefsjuristen i Nordens største selskap saksøker selskapet, i forlengelsen av at hans alvorlige varsler er blitt neglisjert over en lang periode, er meget spesielt. Å varsle ligger tross alt i kjerneområdet for hans stilling, sier Cato Schiøtz til Rett24.

Equinors prosessfullmektig Ingeborg Moen Borgerud svarer Dagens Næringsliv at selskapet ikke kjenner seg igjen i kritikken, men at de ikke vil kommentere saken ytterligere i media.

I et leserinnlegg i DN i fjor, skrev tidligere konsernsjef Eldar Sætre at selskapet har plikt til å behandle alle varsler på en grundig og profesjonell måte, og at «antydninger om at det skulle være andre motiver bak igangsettingen av en granskning» er feil.

Hele DNs artikkel finner du her.