Saken Gulating lagmannsrett nå har avgjort, har utgangspunkt i en straffesak fra 2016. Der ble den tidligere kommunelegen fra en kommune i Nord-Norge dømt til ett år og tre måneders fengsel for en voldsepisode.

I forbindelse med denne straffesaken, skal mannen ha fått sin ekskjæreste til avgi falsk forklaring til politiet. Dette gjorde han ifølge tiltalen ved å appellere henne om å tenke på sønnen hans. Samtidig skal han ha understreket at MC-klubben Satudarah, der han var et fremtredende medlem, ville være glade for at hun vitnet for ham. Satudarah er en MC-klubb som har vært i omfattende søkelys fra politiet.

Frykt for represalier

Videre legger retten til grunn at legen skal ha tilbudt kvinnen 50.000 kroner for å forklare seg til hans fordel.

Saken ble opprinnelig pådømt i tingretten våren 2018, men denne dommen ble senere opphevet grunnet saksbehandlingsfeil. Nå legger lagmannsretten blant annet til grunn at mannens kobling av vitneprovet til MC-klubbens interesser, ga kvinnen grunnlag for å frykte represalier:

«Det vises til lagmannsrettens bemerkninger om Satudarah MC over og at tiltalte ble oppfattet som en viktig person i organisasjonen. Alt tatt i betraktning er lagmannsretten ikke i tvil om at tiltaltes samlede press for å få (kvinnen) til å avgi en uriktig forklaring som vitne overfor politiet og til retten, sammenholdt med forholdet mellom dem, objektivt sett var egnet til å utsette henne for en utilbørlig påvirkning, og at tiltalte forsto dette.»

Samlet sett mener lagmannsretten at saken som utgangspunkt kvalifiserer for fengsel i rundt fire måneder, men ettersom den dels skal avsies som en tilleggsdom til straffen han allerede har sonet for voldssaken, og dels er blitt svært gammel, settes straffen til 45 dager betinget fengsel.

Dommen ligger her