Mandag møttes Innstillingsrådet for dommere til årets tredje møte. Der behandlet de søkerne til totalt fire faste dommerembeter.

En av domstolene som skal ansette igjen, er Borgarting lagmannsrett. Norges nest største domstol har hatt et kraftig påfyll av ny hoder det siste året, med 11 utnevnelser. Nå er ytterligere tre på vei. På listen fra innstillingsrådet har samtlige kandidater tung offentlig bakgrunn:

  • Thom Arne Hellerslia (51) har vært dommer i Kristiansand tingrett i ni år. Før det var han selvstendig advokat i 10 år.
  • Elisabeth Wittemann (52) har de siste 10 årene vært tingrettsdommer ved Oslo tingrett. Før det var hun sju år i Lovavdelingen og åtte år hos kommuneadvokaten i Oslo.
  • Anne Cathrine Haug-Hustad (39) har vært dommer ved Oslo tingrett i tre år, og har fra tidligere lang fartstid hos Regjeringsadvokaten.

Utenfor fast plass har rådet innstilt advokat ved regjeringsadvokaten Henrik E. Kolderup og tingrettsdommer Jannicke Johannesen.

Tingrettene

Thom Arne Hellerslia er i samme møte innstilt på topp også til det ledige embetet i Asker og Bærum tingrett. Skulle han velge å gå for lagdommerjobben, er det dermed duket for opprykk for nummer to på listen, som er Sverre Jacobsen (45). Han kommer fra kommuneadvokaten i Drammen, der han har vært i drøye tre år. Tidligere har han vært utreder i Høyesterett og advokat i Hjort.

Til det ledige embetet ved Nord-Troms tingrett i Tromsø er innstilt Møyfrid Eggebø. Hun har hatt midlertidige dommerstillinger siden 2011, og har fra tidligere bakgrunn fra Hjort.

RETTELSE24: I en tidligere utgave av denne artikkelen fremgikk det at det var to embeter som skulle besettes i Borgarting. Det korrekte er tre.

Se hele innstillingen her