Som følge av koronasituasjonen er det bevilget penger til en kraftig oppbemanning i domstolene. I fredagens statsråd ble det derfor gjort en rekke konstitusjoner i en flere ting- og lagmannsretter. I tillegg ble det gjort utnevnelser til fem faste embeter:

Til Agder lagmannsrett er Atle Degré, Knut Kolloen og Kristine Schilling utnevnt til lagdommere. Degré har vært konstituert som lagdommer i Agder siden august, men var før det partner i Kluge i ti år, med selskapsrett og finansmarkeder som spesialfelt. Før det var han i 10 år juridisk direktør ved Oslo børs. Kolloen og Schilling er tingrettsdommere i henholdsvis Nedre Telemark tingrett og Heggen og Frøland tingrett.

Konstituert tingrettsdommer Bergny Helene Cammermeyer Ofstad var innstilt som nummer fire til lagdommerjobben, men blir i stedet  utnevnt til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett.

Sorenskriver Arne Henriksen i Bergen varslet i høst at han ikke lenger ønsker rollen som domstolleder, og er nå utnevnt til lagdommer ved Gulating lagmannsrett. Dette var stillingen han kom fra, da riktignok som lagmann, da han tok over ledelsen av Bergen tingrett i 2016.

Alle utnevnelsene finner du her